Dorte Lisbet Nielsen

Dorte Lisbet Nielsen

Professor emerita

Medlem af:

  • Klinisk onkologi

Uddannelse

Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet, juni 1980.

Speciallæge i onkologi, februar 1995.

Ph.d., Københavns Universitet: "Daunorubicin resistant Ehrlich ascites tumor cells. Resistance, P-glycopro¬tein ex¬pression, steady state ac¬cumulation, and reversal", april 1994.

Disputats, Københavns Universitet: "Mechanisms and functional aspects of multidrug resistance in Ehrlich ascites tumour cells", november 2004.

 

Ansættelser

Overlæge ved Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, siden 1998 Professor ved SUND, KU, siden 2010

 

Øvrige aktiviteter

Administrative hverv

Ansvarlig for Klinisk Forsknings Enhed, Finsencentret, Rigs¬hospitalet 1996-1998.

Områdeleder for Klinisk Forsknings Enhed, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, siden 1999.

Områdeleder for Enhed for Eksperimentel Kemoterapi, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, siden 2004.

Områdeleder for Center for Kræftforskning, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, siden 2008.

Forskningsansvarlig, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, siden 2008.

 

Medlemskaber, råd nævn og udvalg

Medlem af Københavns Amts Videnskabsetiske Komité 2002-2007.

Medlem af DBCG´s medicinske udvalg siden november 1998.

Medlem af ”Det Nationale Koordinations Udvalg for Eksperimentel Kræftbehandling (NKU)” siden 2004.

Medlem af ”Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler (UVKL)”, 2008-2012.

Medlem af ”KoordineringsRådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS)” siden  2012.

Medlem af Nordic NECT, nordic phase I trial collaboration siden 2010.  

Bedømmer ved European Commission, Framework Programme 7, 2012-2013.

Ekstern bedømmer for Norges Forskningsråd 2013.

 

Priser

Modtager af højesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen og Allis Bunch-Jensens hæderslegat 2005.

ID: 10804194