Dorte Albrechtsen

Dorte Albrechtsen

Lektor emerita

Primære forskningsområder

 • Sprogtilegnelse og fremmedsprogspædagogik
 • Skriftlig fremstilling på engelsk som fremmedsprog
 • Skriveprocesser på L2 (engelsk) og L1 (dansk)
 • Diskusniveau analyser af elevtekster
 • Fokus på form i skriveprocessen

Aktuel forskning

 • Udvikling i skriveprocessen over tid. Analyse af gymnasieelevers skriveprocesser på L2 og L1
 • Forholdet mellem skriveproces og det skriftlige produkt

Undervisnings- og vejledningsområder

Sprogtilegnelse og fremmedsprogspædagogik

 • produktive og receptive processer
 • diskursniveauet i elevers kommunikation i tale og skrift
 • kommunikativ fremmedsprogsundervisning og fokus på form
 • fremmedsprogsindlæring og undervisning

Træffetid: tordag 11-12

ID: 9673