Dorte Albrechtsen

Dorte Albrechtsen

Lektor emerita


Uddannelse og grader

 • Ph.d. i fremmedsprogspædagogik, Københavns Universitet, 1993
 • Bifag i Tysk, (Cand. Mag), Københavns Universitet, 1986
 • Pædagogikum i engelsk, Det frie Gymnasium, 1981
 • Cand. Phil. i engelsk, Københavns Universitet, 1980

Ansættelser

 • Lektor i moderne engelsk sprog med særligt henblik på fremmedsprogspædagogik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (tidligere ansat ved Engelsk Institut), KU, 1998 –
 • Lektor i engelsk ved Institut for Humanistiske Fag, Danmarks Lærerhøjskole, 1997-98
 • Adjunkt i engelsk ved Institut for Humanistiske Fag, Danmarks Lærerhøjskole, 1994-97
 • Undervisningsassistent ved Engelsk Institut, KU (fremmedsprogspædagogik, oversættelse, fri skriftlig fremstilling, perspektiver i sprogbeskrivelsen samt i engelsk på Danmarks Tekniske Højskole). Timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole, (Sproglig Variation og Stilistik og Fremmedsprogspædagogik /fagdidaktik, cand.pæd. uddannelsen i Engelsk), 1990-94.
 • Kandidatstipendiat ved Engelsk Institut, KU, 1987-89
 • Undervisningsassistent ved Engelsk Institut, KU (mundtlig sprogfærdighed, fremmedsprogspædagogik, skriftlig fremstilling), 1980-87.
 • Ansat på Det Frie Gymnasium, 1986-87
 • Undervist på Roskilde Universitetscenter i engelsk fonetik, 1985.
 • Undervist på Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse i engelsk fonetik, 1982-83
 • Ansat på Det Frie Gymnasium, 1982-83

Administrative hverv

 • Konstitueret institutleder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU, juli 2011- februar, 2013.
 • Viceinstitutleder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU, 2009 - 2011
 • Studieleder ved studienævnet for Engelsk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU, 2005-2007
 • Medlem af Akademisk Råd, Det Humanistiske Fakultet, KU, 2004-2006
 • Bestyrelsesmedlem i Center for Internationalisering og Parallelsproglighed ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU, 2008-2011
 • Medlem af den faglige gruppe tilknyttet Center for Internationalisering og Parallelsproglighed ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU, 2008-
 • Fagleder for Master i Fremmedsprogspædagogik, 2009 –
 • Medlem af den faglige gruppe for Master i Fremmedsprogspædagogik, 2003-
 • Medlem af kursusnævnet for Forskerudviklingsprogrammet LINKUA, ved det Humanistiske Fakultet, KU, 2010 -2012

Projekttilknytning og redaktionsarbejde

 • Den ene af de tre ansvarlige forskere ved et større forskningsprojekt finansieret af statens Humanistiske Forskningsråd "Processer i skrivning og ordforrådstilegnelse", 2001-2004
 • Aktivt medlem af det nordiske samarbejdsprojekt 'NORDSKRIV', 1986-89
 • Tilknyttet forskningsprojektet "Projekt i Fremmedsprogspædagogik" (PIF) ved Engelsk Institut, Københavns Universitet, 1976-80.
 • Tidligere medredaktør af tidsskriftet "Sprogforum"
 • Medredaktør af tidsskriftet "Angles on the English-Speaking World"

ID: 9673