Conny Bruun Asmussen Lange

Conny Bruun Asmussen Lange

Lektor

Medlem af:

  Conny Bruun Asmussen Lange er uddannet biolog i 1992 fra Aarhus Universitet og blev i 1995 tildelt sin ph.d.-grad samme sted. Conny har koordineret større internationale samarbejdsprojekter, har været sektionsleder for Botanik, og er i dag leder af forskergruppen Plantesystematik https://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/plant_systematics/ , og leder af Landbohøjskolens herbarium https://plen.ku.dk/samlinger/herbariet/ . Conny har vejledt 20 bachelor- og specialeprojekter, 2 ph.d.-projekter og 2 post. docs. Undervisningsporteføljen dækker områderne: plantesystematik, plantebestemmelse, planters diversitet, navngivning af planter, samt molekylære metoder i plantevidenskab. Conny er primus motor på Virtuel Flora https://plen.ku.dk/samlinger/virtuel-flora/ , et undervisningsredskab i plantesystematik. Conny har arbejdet i USA og England i sammenlagt fem år, og har siden år 2000 været lektor i botanik på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

  Primære forskningsområder

  Identifikation af planter med DNA-stregkoder https://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/plant_systematics/barcoding/

  Palmers slægtskabsforhold: https://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/plant_systematics/palms/

  Kløvers biologi og slægtskabsforhold: https://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/plant_systematics/trifolium/

  Systematik hos Vinterkarse, Barbarea: https://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/plant_systematics/barbarea/

  Ærteblomst-familiens biologi identifikation og slægtskabsforhold

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Kurser jeg underviser på

  Dyrs og Planters Diversitet

  Botanik

  Botanisk Herbarium og Digitalisering

  Tema: Plantevidenskab

  ID: 4235102