Claus Emmeche

Claus Emmeche

Lektor

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  I øjeblikket forsker jeg i tværfaglighedens videnskabsteori med udgangspunkt i en case, som omhandler studier af venskab med udgangepunkt i forskellige videnskabelige discipliner. Jeg er tilknyttet forskergruppen Humanomics, som undersøger de humanistiske fags videnskabsteori og offentlige værdi, se www.mapping-humanities.dk . Mine forskningsinteresser omfatter videnskabsstudier, forskningspolitik, forskningsetik, generel videnskabsteori, naturfilosofi, og biosemiotik.

  På IND (Institut for Naturfagenes Didaktik) er jeg en del af forskergruppen for videnskabsteori (se www.ind.ku.dk) som også samarbejder om undervisning i 'Fagets Videnskabsteori' på det naturvidenskabelige fakultet, og jeg underviser kemi-, biologi-, biokemi- og nanoscience-studerende i videnskabsteori og forskningsetik. 

  Jeg er en del af Laboratoriet for Naturfilosofi på IND, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Naturfilosofi overlapper med, men er ikke det samme som videnskabsteori. Laboratoriet hed først Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, men en tidligere dekan indførte regler for centernavne, som krævede at "centre" hev betydelig ekstern funding hjem til fakultetet.

  Se updates på https://ku-dk.academia.edu/ClausEmmeche/ 

  Kontakt:

  Jeg kan efter aftale træffes på mit kontor på IND i Niels Bohr Bygningen, tæt ved indgangen fra Rådmandsgade 64 (postadressen er "Niels Bohr Bygningen, Universitetsparken 5,  2100 Kbh. Ø), eller på Niels Bohr Instituttet (Blegdamsvej 17) eller i Biocenteret (Ole Maaløes Vej 5). Min tlf. er 5132 9149. 

  Publikationer:

  Du kan her på siden, eller på https://ku-dk.academia.edu/ClausEmmeche/ finde nogle af disse fuldt tilgængelige online.

   

  (NB: Nærværende side er en hybrid mellem (1) et centralt styret system bygget på KU's databaser i symbiose med KU-nettet og (2) det, som de enkelte brugere af fx CURIS direkte kan gå ind og rette i vedr. deres egne informationer.)

  ID: 2974