Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen

Dekan

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser fortrinsvis i middelalderens og reformationstidens kirkehistorie samt i den måde hvorpå man i kirkens historie har forsøgt at legitimere brugen af krig og vold.

Aktuel forskning

Jeg forsker i øjeblikket i kristningsprocesser i det baltiske område i middelalderen med særlig henblik på den tidlige historieskrivning i regionen. Denne historieskrivning repræsenterer et første forsøg på at etablere en 'national' identitet på skrift hos mange af disse folkeslag (forstrinsvis lettere og estere) og er dermed væsentlig for forståelsen af senere nationalstatslige tendenser i området.

 

Primære forskningsområder

Middelalderens korstog; Kultur- og religionsmøder, særligt i det baltiske område; middelalderen religiøsitet og kirkehistorie; Krig og Gudstro i kirkehistorien.

Fattigforsorg og teologi i reformationstidens Europa; Reformatorernes legitimering af krig.

ID: 4579