Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen

Dekan

Akademiske uddannelser, grader og ansættelser:

September 1988: Hovedfagsstudium (cand. phil.) i Historie ved Odense Universitet.

November 1992: Teologisk embedseksamen (cand. theol.) ved Århus Universitet.

Februar 1994 - januar 1997: Ph.d-stipendiat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet.

Efteråret 1995: Tilknyttet Det danske Nationalleksikon som forfatter

September 1997: Ph.d. i Historie ved Odense Universitet.

Foråret 2001: Erklæret lektorkvalificeret i forbindelse med stillingsansøgning.

Foråret 1997: Undervisningsassistent ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet.

August 1997 - juli 1998: Amanuensis ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet.

September 1997 - august 2000: Ekstern lektor ved Institut for Historie, Københavns Universitet (bevilget orlov fra stillingen pr. 1. august 1998).

August 1998 – maj 2001: Forskningsadjunkt ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet under projektet ”Danmark og Korstogsbevægelsen – Østersøregionens integrering i Middelalderens Europa”.

Foråret 2001: Tilknyttet ”Encyclopedia of the Crusades”, forlaget ABC Clio, USA som forfatter.

Juni 2001- februar 2003: Forskningslektor ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, Odense med projektet ”De fattige, kirken og samfundet i 1500-tallets Danmark”.

Marts 2003: Adjunkt ved Institut for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

September 2005: Lektor ved Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Maj 2018: Dr. Theol. med afhandlingen "Med ord og ikke med slag. Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227)".

Februar 2022: Professor i middelalderens kirkehistorie

 

Ledelsesmæssige erfaringer inden for forskning, uddannelse og administration:

Januar 2006: konstitueret Afdelingsleder ved Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Juli 2006-juni 2015: Afdelingsleder ved Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Februar 2011-januar 2012: medlem af Phd-udvalget.

Efteråret 2010: Lederudviklingskursus v. Københavns Universitet (LUKU).

Januar 2014-december 2015: Projektleder for forskningsnetværket NONA.

2014-2015: Kursusudvikling for særlige målgrupper (Gymnasielærerkurser 2014/2015, samt internationale sommerskolekurser under KU, august 2016).

Januar 2015: Studieleder ved Det Teologiske Fakultet.

Juli 2015- : Prodekan ved Det Teologiske Fakultet.

Juni 2020- : Konstitueret dekan ved Det Teologiske Fakultet

Juli 2021- : Dekan ved Det Teologiske Fakultet

 

Universitetspædagogisk udviklingsarbejde:

2007-2009: Medlem af Forum for Fagdidaktisk Udvalg (FFU) ved Københavns Universitet som repræsentant for Det Teologiske Fakultet.

2003-2015 Afholder løbende kurser ved Det Teologiske Fakultet i KUs e-læringsplatform Absalon for fakultetets ansatte.

Januar 2013: Pædagogisk konsulent ved Det Teologiske Fakultet (50% ansættelse) for en firårig periode. De særlige ansvarsområder er her: Universitetspædagogisk videreuddannelse af VIP-ansatte; videreuddannelse af VIP-ansatte med særligt henblik på IT-understøttet og IT-baseret undervisning; kompetenceudvikling via etablering og varetagelse af fakultetsbaseret universitetspædagogikum; pædagogisk uddannelse af fakultetets ph.d.-studerende.

2012-2016: Deltagelse i det fagdidaktiske udviklingsarbejde omkring de afsatte KUPI- og 2016-puljemidler; herunder særligt udviklingen af det pædagogiske og tekniske grundlag for e-portfolio for undervisere (indføres på hele KU i 2016), samt udviklingen af en pædagogisk kompetenceprofil for hele KU.

 

Faglige tillidshverv:

2012-2015: Formand for Selskab for Danmarks Kirkehistorie.

 

 

Uddannelse

cand. phil et theol.

ID: 4579