Birgit Nørrung

Birgit Nørrung

Institutleder

Dyrlæge, ph.d, institutleder for Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab. Tidligere medlem af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSAs ekspertpanel for Biologiske Farer BIOHAZ og EFSA's videnskabelige komite..

Forskningsinterresser: Fødevarebårne mikroorganismer, Salmonella, Campylobacter, Listeria, fødevarebårne virus m.fl., fødevarehygiejne, mikrobiologiske kriterier, kødkontrol mm.

Mulige interessekonflikter: Medlem af Mejeribrugets forskningsfond's betyrelse. Samarbejder med Fødevarestyrelsen og Miljø - og Fødevareministeriet ved varetagelse af det Veterinære beredskab i samarbejde med Statens Serum Institut. Samarbejder med Interesseorganisationer som eksempelvis landbrug- og Fødevarer samt private virksomheder ved bla. at være styregruppemedlem for forskningsprojekter under Innovationsfonden, GUDP mm. Alle disse aktiviteter udføres som en del af jobbet som Institutleder. Privat: driver en mindre landbrugsvirksomhed 

ID: 15916715