Amina Barghadouch

Amina Barghadouch

Undervisningsassistent

Aktuel forskning

Forsker aktuelt i den sundhedsrelaterede modtagelse af flygtningebørn og -unge i de nordiske lande (Danmark, Norge og Sverige). Studiet belyser forskellige problemstillinger vedrørende modtagelsen på individ- og strukturniveau med udgangspunkt i policy-dokumenter og interview-data. Studiet er en del af CAGE (Coming Of Age in Exile) projektet, som er finansieret af NordForsk (2015-2020). 

Har tidligere undersøgt kontakter i det psykiatriske sundhedsvæsen i 'The Danish Refugee Children Cohort' ved brug af registerdata.

Undervisnings- og vejledningsområder

Holdunderviser i Sundhedsvæsenets struktur og funktion samt kvalitative metoder, bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Vejleder både indenfor kvalitative eller kvantitative metoder og emner såsom social ulighed i sundhed samt migration og sundhed

ID: 161899912