Amina Barghadouch

Amina Barghadouch

Undervisningsassistent

Emneord

  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - sundhedsrelateret modtagelse, migration, etnicitet og sundhed, flygtningebørn og unge flygtninge, social ulighed, sårbare grupper, kvalitative metoder, kvantitative metoder, kohorte, register data, sundhedsvæsen, adgang til sundhedsvæsenet, interview, policy

ID: 161899912