Interne råd og udvalg

Københavns Universitet har flere interne instanser, som har til formål at sikre integriteten i universitetets forskning. Både ved at rådgive forskere og ved at behandle sager, hvor integriteten er blevet draget i tvivl.

Praksisudvalget

Praksisudvalget er et udvalg, hvis medlemmer er udpeget af akademisk råd.

  • Behandler sager om tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed
  • Samarbejder med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
  • Er uafhængigt af universitetets ledelse

Læs mere på Praksisudvalgets hjemmeside.

Named persons

Særligt udpegede forskere, som er med til at sikre god videnskabelig praksis på et fakultet.

  • Ansvar for holde fokus på god videnskabelig praksis på et fakultet
  • Kan rådgive om håndtering af mistanker om brud på god videnskabelig praksis
  • Mægler i uenigheder mellem kollegaer

Læs mere om named persons på KUnet. 

Whistleblower-ordning

En ordning, der giver mulighed for anonymt at ytre sig om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på KU

  • Giver mulighed for at indberette lovovertrædelser og andre alvorlige forhold uden frygt for negative konsekvenser
  • Kan bruges af alle nuværende eller tidligere ansatte (ikke studerende)
  • Kammeradvokaten screener indberetninger og videregiver relevante sager til praksisudvalget

Læs mere om whistleblowerordning

Forskningsetiske komitéer

Københavns Universitet har tre forskningsetiske komitéer, der foretager etiske bedømmelser af forskningsprojekter og publikationer, hvis bevillingsgivere eller tidsskrifter efterspørger det.

Komiteerne foretager bedømmelser af forskningsprojekter, hvor en forsker ansat på Københavns Universitet er projektansvarlig eller har en væsentlig rolle i projektet eller publikationen.

Læs mere om forskningsetiske komiteer på KUnet.