Interne råd og udvalg

buster

Københavns Universitet har flere interne institutioner, som har til formål at sikre integriteten i universitetets forskning. Både ved at rådgive forskere og ved at behandle sager, hvor integriteten er blevet draget i tvivl.

Praksisudvalget

Praksisudvalget er et udvalg nedsat af rektor. Praksisudvalget har til opgave at bidrage til at klargøre de eksisterende normer for god videnskabelig praksis og at tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig praksis.

Praksisudvalget afgiver også udtalelser om konkrete sager vedrørende anmeldelser om tvivlsom forskningspraksis og sender sager vedrørende videnskabelig uredelighed til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Læs mere på Praksisudvalgets hjemmeside.

Named persons

Hvert fakultet har udnævnt en named person blandt deres videnskabeligt ansatte. Named persons er uafhængige og har til opgave at rådgive om god videnskabelig praksis. Er der mistanke om brud på principperne for god videnskabelig praksis eller mistanke om videnskabelig uredelighed overgives sagen til praksisudvalget.

Læs mere om named persons på KUnet.

Forskningsetiske komitéer

Københavns Universitet har tre forskningsetiske komitéer, der foretager etiske bedømmelser af forskningsprojekter og publikationer, hvis bevillingsgivere eller tidsskrifter efterspørger det.

Komiteerne foretager bedømmelser af forskningsprojekter, hvor en forsker ansat på Københavns Universitet er projektansvarlig eller har en væsentlig rolle i projektet eller publikationen.

Læs mere om forskningsetiske komiteer på KUnet.