Forskningsevaluering

Distillering

Københavns Universitet gennemførte fra 2016-2018 en omfattende evaluering af sine forskningsområder på institutniveau.

Evalueringen er et redskab, der giver universitetets ledelse og medarbejdere et overblik over kvaliteten af forskningen på Københavns Universitet, og hvor udviklingsmulighederne ligger.

Samtidig er evalueringen en redegørelse for, hvad samfundets investering i forskningen på København Universitet kaster af sig.

Resultat

Den samlede evaluering fandt, at forskning en på Københavns Universitet holder et meget højt til fremragende niveau.

Et usædvanligt højt fagligt niveau blandt universitetets forskere, stor succes med hjemtag af eksterne forskningsmidler og forskningsfaciliteter af høj kvalitet fremhæves som faktorer, der har løftet universitetets forskningskvalitet.

Den samlede evaluering peger på tre styrker og tre svagheder for universitetet.

Styrker:

  • KU’s forskningsproduktion har stor international indflydelse
  • Forskningen efterlader et klart samfundsmæssigt aftryk
  • KU samarbejder tæt med både den offentlige sektor, virksomheder og andre internationale universiteter.

Svagheder:

  • KU bør fokusere yderligere på at sikre kønsbalance, klare karriereveje og diversitet i rekruttering af forskere.
  • Man bør have klarere forskningsstrategier og fokusere yderligere på at kommunikere sine forskningsmæssige styrker
  • Niveauet af interdisciplinaritet på universitet bør løftes yderligere.