Æresdoktorer

æresdoktor

Om æresdoktorgraden

Æresdoktorgraden tildeles årligt af universitetet som den højeste akademiske anerkendelse, uden at modtageren nødvendigvis i forvejen har forsvaret en dansk doktordisputats. 

Langt de fleste æresdoktorer er udenlandske forskere, der som gæstelærere eller gennem internationalt forskningssamarbejde tillige har spillet en væsentlig rolle for forskning og forskeruddannelse ved Københavns Universitet.

Det er forskere og forskningsmiljøer ved Københavns Universitet, der foreslår, hvem der skal indstilles til æresdoktorgraden, og det er de akademiske råd ved fakulteterne, der beslutter, hvem de vil indstille til rektors endelige godkendelse.

Forudsætningen for at komme i betragtning ved tildeling af æresdoktorgraden er i dag altid, at den pågældende har ydet en omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på internationalt niveau.

Læs mere om regler, indstilling og uddeling af graden

Æresdoktorer udnævnt i 2023

Københavns Universitet tildelte i forbindelse ved universitetets årsfest den
10. november 2023 æresdoktorgraden til:

Professor
Heinrich Assel
Faculty of Theology
University of Greifswald
Germany
Teologi

Professor
Rebecca Comay
Department of Philosophy
University of Toronto
Canada
Teologi

Professor
Astrid Erll
Institute of English and American Studies
Goethe University
Frankfurt am Main
Germany
Filosofi

Professor
Leonardo López Luján
National Institute of Anthropology and History (INAH) and
National School of Conservation, Restoration, and Museography
Mexico City
Mexico
Filosofi

Professor
Paul Dupree
Department of Biochemistry
University of Cambridge
United Kingdom
Naturvidenskab

Professor
Laurie Goodyear
Joslin Diabetes Center
Harvard Medical School
Boston, USA
Naturvidenskab