Mikrobiel nitratreduktion med pyrit som elektrondonor i danske sandede grundvandssedimenter

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

Documents

  • Christian Juncher Jørgensen
  • Elberling, Bo
  • Ole Stig Jacobsen
  • Jens Aamand

Forhøjede nitratværdier i grundvandet har igennem de sidste par årtier udgjort en stor udfordring i forbindelse med drikkevandsindvinding. Nærværende speciale har studeret en af de formodede naturlige nedbrydningsveje for nitrat i grundvandsmagasiner, nemlig mikrobielt medieret denitrifikation med pyrit som hovedelektrondonor. Igennem en række batchforsøg er det blevet eksperimentelt dokumenteret af nitrat kan reduceres med pyrit som elektrondonor, og at processen er fuldstændigt afhængig af mikrobiel katalyse. Det er endvidere blevet påvist, at op imod 80 % at den observerede in situ nitratreduktion i et sandet grundvandsmagasin ved Fladerne Bæk på Karup hedeslette er produktet af denitrifikation med pyrit som hovedelektrondonor.

Original languageDanish
Publication date2008
Number of pages1
Publication statusPublished - 2008
EventATV Jord og Grundvand - Vintermøde om jord- og grundvandsforurening - Vejle - Vingsted, Denmark
Duration: 4 Mar 20085 Mar 2008

Conference

ConferenceATV Jord og Grundvand - Vintermøde om jord- og grundvandsforurening
CountryDenmark
CityVejle - Vingsted
Period04/03/200805/03/2008

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 11505568