Klyngevejledning som driver for specialestuderendes videnskabelsesproces

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Øget integration mellem undervisning og forskning efterspørges både nationalt og in-ternationalt. I artiklen ses nærmere på klyngevejledningens muligheder for at under-støtte og fremme forskningslignende processer i uddannelsessammenhæng. I et pilot-studie blandt to specialeklynger på Københavns Universitet undersøges klyngevejled-ningens potentielle bidrag til videnskabelse. Fokus er på de studerendes feedbackakti-viteter samt deres oplevelser og udbytte af klyngevejledning fagligt, socialt og personligt over tid. Data er indsamlet i foråret 2019 gennem spørgeskemaer og observation. Un-dersøgelsen viste, at nytten af feedback fra vejleder og studerende samt ”at få input fra flere” vurderes højt, mens nytten af at forberede og give feedback varierer i løbet af specialeprocessen. Samlet set mener de studerende, at deltagelse i klyngen bidrager til specialeprocessens fremdrift. Det konkluderes, at der er potentiale for studerende som (med)videnskabere, men også behov for mere viden, der kan kvalificere brug af klynge-vejledning og studerendes bidrag i forbindelse med videnskabelse gennem forsknings-lignende processer.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume16
Issue number29
Pages (from-to)87-104
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - Oct 2020

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 247547520