Skovshoveddialekten: en lingvistisk beskrivelse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Nærværende artikel beskriver en række rigsmålsafvigende fonetiske, fonologiske, prosodiske, fleksionsmorfologiske, syntaktiske og leksikalske træk i skovshoveddialekten og sammenligner disse med identiske træk i de omgivende sprogvarianter (øvrigt sjællandsk, københavnsk, skånsk og bornholmsk) med henblik på at bestemme dialektens kontaktsproglige udviklingshistorie og placering i det sydskandinaviske dialektkontinuum. Eksempler på de undersøgte sproglige træk er udbredelsen af schwa-assimilation og -apokope, distribueringen af a-kvaliteter, udviklingen af visse langvokaler til diftonger og glidere (med særligt fokus på refleks af glda. ū), fremskydningen af visse bagtungevokaler, stødets udbredelse og type, intonationsmønstret, diverse vokalforlængelser, behandlingen af glda. p i postvokalisk stilling (modsvarende rm. b), udviklingen glda. -pt/-bt > -ft, svækkelsen af ð, likvidassimilationen i de oprindelige sekvenser -rg-, -rv-, -lg- og -lv-, affrikationen af initialt t, assibileringen af oprindeligt skj, substantivernes genus, adjektivbøjningen ved attributiv brug, pronominernes form og brug, valget af hypotaktisk konjunktion i visse sætningstyper og enkelte leksikalske forskelle.
Translated title of the contributionThe dialect of Skovshoved: a linguistic description
Original languageDanish
JournalDanske Talesprog
Volume21
Pages (from-to)57-86
ISSN1600-6038
Publication statusPublished - 2021

    Research areas

  • Faculty of Humanities - llinguistics, dialect, dialectology, Zealandic, Oresund, Danish language

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 302159661