Motionsaktivitet og socialt netværk - en evaluering af et lokalt interventionsprojekt

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

motion, socialt netværk, social støtte, self-efficacy, fysisk aktivitet, forebyggelse, intervention, rehabilitering, muskel-skeletsygdom, social cognitiv teori
Original languageEnglish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherAfd. for Soc.Med. og Psykosocial Sundhed, Kbh. Univ., København Sund By, Kbh.s Sundhedsforvaltning
Number of pages177
Publication statusPublished - 1999

ID: 18793