God fondsledelse: Med inddragelse af Erhvervsfondsudvalgets rapport

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Artiklen behandler temaet god fondsledelse i såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde. Emnet er relevant eftersom fonde har en markant anderledes struktur end andre selskabsformer, hvilket især gør sig gældende med hensyn til ejerstrukturen. For det første er fonde selvejende, hvilket indebærer at fondene ikke har nogen ejere, der på en generalforsamling kan afsætte og indvælge bestyrelsesmedlemmer. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer må derfor finde sted på anden vis, for eksempel - og meget hyppigt - ved selvsupplering. For det andet er en fond stiftet ved en vederlagsfri disposition, hvorved stifteren ensidigt har fastsat fondsvedtægtens indhold, herunder hvem der skal udgøre bestyrelsen og eventuelt tillige hvorledes bestyrelsen fremtidigt skal sammensættes. For det tredje indebærer fraværet af ejere, at fondene er undergivet offentligt tilsyn i form af Civilstyrelsen hhv. Erhvervsstyrelsen samt kritisk revision af fondens revisor. Artiklen inddrager Erhvervsfondsudvalgets rapport og forslag til nye lovbestemmelser samt anbefaling om god fondsledelse.
Original languageDanish
Title of host publicationBestyrelse Håndbogen : Børsens Ledelseshåndbøger
Number of pages42
Volume3
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDagbladet Boersen A/S
Publication date2013
Edition2013
Pages417-458
Chapter7
ISBN (Print)978-87-91157-26-4
Publication statusPublished - 2013
SeriesBørsens ledelseshåndbøger
Volume3
SeriesBørsens ledelseshåndbøger

ID: 46506788