Fattigdommens årsager

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Fattigdom har fået fornyet aktualitet, fordi andelen af fattige i Danmark er steget kraftigt siden 2001. Denne stigning falder tidsmæssigt sammen med indførelsen af de såkaldte ”fattigdomsydelser”. Det har gjort spørgsmålet om årsagerne til fattigdom påtrængende, fordi det er blevet hævdet, dels at det lave ydelsesniveau ville øge incitamentet til lønarbejde og således reducere fattigdommen, dels at det netop ville skabe fattigdom. Derfor forsøger vi i denne artikel at nuancere belysningen af årsager til fattigdom. Årsager til fattigdom opdeles traditionelt i strukturelle, kulturelle og individuelle forhold eller karakteristika, uden at kausaliteten og deres indbyrdes sammenhæng diskuteres grundigt. I artiklen skelnes mellem: makrostrukturelle forhold som fx lavkonjunktur; institutionelle forhold som fx socialpolitiske tiltag; lokalsamfundsforhold der knytter sig til det boligområde eller den egn, man er bosat i; og individuelle karakteristika, der fremtræder som kendetegn ved individet. Endelig inddrages biografi i form af livsfaser og nøglebegivenheder gennem et livsforløbs faser som fx sygdom, skilsmisse og arbejdsløshed som perioder, begivenheder eller kæder af begivenheder, der kan forklare fattigdom. Med udgangspunkt i denne opdeling vises det, hvorledes forskellige faktorer, processer eller mekanismer i to konkrete cases bidrager til at skabe fattigdom for den enkelte, men også hvordan intentioner, valg og handlinger samt tilfældigheder i de enkelte livsforløb kan have en afgørende betydning.
Original languageDanish
JournalDansk Sociologi
Volume24
Issue number1
Pages (from-to)27-45
Number of pages19
Publication statusPublished - Jul 2013

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 49340712