Den stille revolution bliver 70

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  • Lars Iversen
  • Niels Michelsen
  • Niels Nørrelund
Original languageEnglish
JournalMånedsskr. Prakt. Lægegern.
Issue number69
Pages (from-to)339-400
Publication statusPublished - 1991

ID: 300305