Den sprogpædagogiske betydning af tosprogede lærere i folkeskolen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  • Anne Holmen
Tosprogethed, sproglige mindretal, modersmål, dansk som andetsprog, pædagogik, undervisning
Original languageEnglish
JournalUFE- Nyt
Issue numberTemanummer 1991
Pages (from-to)16-9
Publication statusPublished - 1991

ID: 293719