Henrik Stevnsborg

Henrik Stevnsborg

Professor, emeritus

Knowledge of languages

Has lectured in English and Geman. Reads French etc.

Police and policing, in a historical as well as a current perspective, including the interplay between police and military (internal and external security), "remote policing" and the privatization of police functions.

Henrik Stevnsborg.

Fuldstændig publikationsliste 1974-2007.

 

 

 

 

 

2007

224. Politifuldmægtigen, der havde "goodwill hos Gestapo" (Vilhelm Leifer), i John T. Lauridsen (red.,) Over stregen – under besættelsen, 2007, s. 503-523.

 

223. Redaktør af Politiet under Retsopgøret. Udgivet i forbindelse med særudstillingen Politiet under Retsopgøret fra den 11. oktober 2007 til den 5. maj 2008. 27 s. (s.m. Frank Bøgh og Povl Rasmussen)

 

222. Anmeldelse af: Kjersti Ericsson og Eva Simonsen, Krigsbarn i fredstid, i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2007, s. 196-198.

 

2006

 

221. Anmeldelse af: Ditlev Tamm, Claus Bjørn og Morten Westrup (red.), Til det almindelige bedste. Generalprokurør Christian Colbiørnsens lovbetænkninger 1789-1802, i Ugeskrift for Retsvæsen 2006 B, s. 338-339.

 

220. Anmeldelse af: Law and Learning in the Middle Ages. Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005. Edited by Helle Vogt & Mia Münster Swendsen, i Ugeskrift for Retsvæsen 2006 B, s. 316-317.

 

 

2005

 

219. Det Juridiske Studienævn, i Ditlev Tamm m.fl. (red.), Juraen på Københavns Universitet 1479-2005, 2005, s. 399.

 

218. Artiklerne "Aage Agersted", "H.C. Andersen", "H.P. Andst", "Niels Busch-Jensen", "Rudolf Christiansen", "Jens Herfelt", "Troels Hoff", "Sven A. Holten", "Stephan Hurwitz", "Troels G. Jørgensen", "Poul Kjalke", "Louis von Kohl", "Vilh. Leifer", "Carl Madsen", "J.P. Odmar", "Roland Olsen", "Frits Pihl", "Svenning Rytter", "I.P.H. Stamm", "Sv. Unmack Larsen" og "Max L.J. Weiss", i Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen og Aage Trommer (red.), Gads Leksikon. Hvem var hvem 1940-1945, 2005.

 

217. Det Radikale Venstre og retspolitikken, i Sune Pedersen og Bo Lidegaard (red.), B. radikalt 1905-2005, 2005, s. 308-336.

 

216. Revisionistisk overkill, Informations kronik 3.5.2005 (s.m. John Christensen).

 

215. Besat. Kampen mellem demokrati og diktatur i Danmark 1940-45, 120 s., Forlaget Emil, Ordrup (s.m. John Christensen).

 

2004

 

214. Operation Måge, i Dansk Politi 2004:8, s. 22-25 (s.m. Henning Koch).

2003

 

213. Private Policing in Denmark, i Morten Kjærum, Hatla Thelle, Xia Yong og Bi Xiaoqing (eds.), How To Eradicate Torture. A Sino-Danish Joint Research on the Prevention of Torture, Beijing 2003, s. 748-757. Ligeledes på kinesisk, s. 227-233.

 

212. Anmeldelse af Erik Nørr og Hans Schultz Hansen (red.), Harmonisering eller særordning, i Fortid og Nutid 2003, s. 152-153.

 

211. Anmeldelse af: Ulrik Langen (red.), Ritualernes magt, i Folk og Kultur 2003, s. 104-106.

 

210. Politi på markedet, i Dansk Politi 2003:5, s. 46-47.

 

209. Anmeldelse af: Rättshistoria i förändring = Rättshistoriska Studier 22, i Ugeskrift for Retsvæsen 2003 B, s. 88.

 

208. Thyra Danebod og Gorm Den Gamle, i Henrik Dam, Lise Dybdahl og Finn Taksøe-Jensen (red.), Jura & Historie. Festskrift til Inger Dübeck som forsker, 2003, s. 125-138.

2002

 

207. Artiklerne "Kystpolitiet", "Politiet" og "Vagtværn", i Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen og Aage Trommer (red.), Gads Leksikon om dansk besættelsestid, 2002.

 

206. Rene Linier, i Stiftsbrev. Udgivet af Københavns Stift 2002:3, s. 2-3.

 

205. Alverden skal skrives i mandtal, Berlingskes kronik 2.1.2002.

 

204. O Thor, Odin, oaser, Berlingskes kronik 20.1.2002.

 

203. Blechingberg . Et offer for protektion, i Peter Garde, Mogens Koktvedgaard og Oluf Engell (red.), Mindeværdige retssager, 2002, s. 103-115.

 

202. Anmeldelse af: Inga Floto, Dødsstraffens kulturhistorie, i Fortid og Nutid 2002, s. 144-146.

 

2001

 

201. Der König und das Volk in der dänischen Rechtsgeschichte, i Jörn Eckert und Kjell Å. Modéer (Hrsg.), Geschichte und Perspektiven des Rechts im Ostseeraum (= Rechtshistorische Reihe 251), 2001, s. 23-40.

 

200. Anmeldelse af: Tyge Krogh, Oplysningstiden og det magiske, i Dansk teologisk Tidsskrift 2001, s. 151-152.

 

199. Anmeldelse af: Allan Huglstad, Kiv og krig, i Fortid og Nutid 2001, s. 167-168.

 

198. Politi og besættelse, Berlingskes kronik 29.6.2001.

 

197. Sommertid og Schengen, Berlingskes kronik 10.4.2001.

 

196. Kirkelig klapjagt, Kristeligt Dagblads kronik 20.3.2001.

 

195. Anmeldelse af: Marie Meyer, Hjertesprog. Erindringer fra grænselandet, i Personalhistorisk Tidsskrift 2001, s. 140-141.

 

2000

 

194. "La Sûreté nationale", i Den Store Danske Encyclopædi 18, 2000.

 

193. Oplysningstiden og det magiske. Opposition ex auditorio ved Tyge Kroghs disputats, i Historisk Tidsskrift 100, 2000, s. 521-526.

 

192. Leksikale fordomme III, Berlingskes kronik 22.11.2000.

 

191. Hvem skal være de onde?, Berlingskes kronik 11.11.2000 (s.m. John Christensen).

 

190. Redaktør af Retshistorie 2000, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2000, 76 s. Heri: Folket og regenten i den danske retshistorie, s. 55-67.

 

189. "Riberret", "Rådstueret" og "Salemprocesserne", i Den Store Danske Encyclopædi 16, 2000.

 

188. Dybbøl for folket, Berlingskes kronik 15.5.2000.

 

187. Mål og midler, Berlingskes kronik 2.1.2000.

 

186. Politiet, i Ditlev Tamm (red.), Dansk Forvaltnings Historie I, Stat, forvaltning og samfund, 2000, s. 631-647.

 

185. Politiet 1901-1953, i Tim Knudsen (red.), Dansk Forvaltnings Historie II, Stat, forvaltning og samfund, 2000, s. 781-798.

 

1999

 

184. "Den Parlamentariske Kommission", "Harald Petersen" og "Prygleloven", i Den Store Danske Encyclopædi 15, 1999.

 

183. En majestætisk danmarkshistorie, Berlingskes kronik 31.10.1999.

 

182. Eksplosive oldsager, Kristeligt Dagblads kronik 16.10.1999.

 

181. Undskyldningsmani, Berlingskes kronik 3.10.1999 (s.m. John Christensen).

 

180. Øko-sabotører, Berlingskes kronik 25.8.1999.

 

179. Nu kommer dommedag, Informations kronik 25.8.1999.

 

178. Anmeldelse af: Niels Lund, Harald Blåtands død, i Folk og Kultur 1999, s. 140.

 

177. Anmeldelse af: Claus Bryld og Anette Warring, Besættelsestiden som kollektiv erindring, i Folk og Kultur 1999, s. 141.

 

176. Anmeldelse af: René Karpantschof, Nynazismen og dens modstandere i Danmark, i Folk og Kultur 1999, s. 159-160.

 

175. Hvem var Odin?, i Folk og Kultur 1999, s. 12-21.

 

174. Folk, regent og retshistorie, i Fortid og Nutid 1999, s. 91-115.

 

173. Folkestyre og retshistorie, i Siden Saxo 1999:2, s. 22-25.

 

172. Det Ny Højre på universiteterne, Berlingskes kronik 4.6.1999.

 

171. Den Kolde Krigs Grundlov, Berlingskes kronik 30.5.1999.

 

170. Tyskvenlig eller tyskfjendtlig?, Berlingskes kronik 24.4.1999.

 

169. Hesten alias Eigil Larsen, Berlingskes kronik 19.2.1999.

 

168. Fem gange så mange.., Berlingskes kronik 5.2.1999.

 

167. Anmeldelse af: Festskrift til Hans Krichhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, i Fortid og Nutid 1999, s. 79-80.

 

1998

 

166. Odins mørke sider, Kristeligt Dagblads kronik 30.11.1998.

 

165. Odin forklædt som biskop, i Folkeminder 1998:3, s. 3-7.

 

164. For døve øren. Økosabotage, kommentar i Weekend-Avisen 13.-19.11.1998.

 

163. Nej tak til Niels Thomsen, kommentar i Berlingske Tidende 8.11.1998.

 

162. Krigstid. Anmeldelse af: Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen, i Berlingske Tidende 23.10.1998 (s.m. Bent Blüdnikow).

 

161. 1864. Fra helstat til nationalstat, Forlaget Emil, Ordrup 1998, 125 s. (s.m. John Christensen).

 

160. Medicinen, der var værre end sygdommen - om boligens ukrænkelighed 1771-1772, i Jørn Vestergaard og Flemming Balvig (red.), Med lov... Retsvidenskabelige betragtninger i anledning af professor Vagn Greves 60 års fødselsdag, 1998, s. 247-256.

 

159. "Carl Madsen", "Henry Maine" og "Lybsk ret", i Den Store Danske Encyclopædi 12, 1998.

 

158. "Kosterbladet", i Den Store Danske Encyclopædi 11, 1998.

 

157. "Hakon Jørgensen", "Kapitularier" og "Kat", i Den Store Danske Encyclopædi 10, 1998.

 

156. Anmeldelse af: Københavns Politigård 1924-1999. Udarbejdet af Arkitektur Forum, i Fortid og Nutid 1998, s. 156.

 

155. Anmeldelse af: Erik Anners, Brottet, straffet och polisen i den europeiska rättsutvecklingen, i Ugeskrift for Retsvæsen 1998 B, s. 163.

 

154. Anmeldelse af: Knud Rasmussen, General de Meza og Den Dansk-Tyske Krig 1864, i Personalhistorisk Tidsskrift 1998, s. 282-283.

 

153. Myte og sandhed, kommentar i Weekend-Avisen 5.-11.9.1998.

 

152. Ny interesse for den énøjede, Informations kronik 22.7.1998.

 

151. Politi og fodbold, kommentar i Weekend-Avisen 3.-9.7.1998.

 

150. Odinisme, kommentar i Weekend-Avisen 11.-14.5.1998.

 

149. 1000 år, kommentar i Weekend-Avisen 8.-16.4.1998.

 

148. Biskopper og vicebiskopper, kommentar i Weekend-Avisen 13.-19.3.1998.

 

147. Rejs ham en statue!, kommentar i Weekend-Avisen 6.-12.2.1998.

 

146. Det mentale hegn fra nederlaget 1864, Jyllandspostens kronik 6.2.1998 (s.m. John Christensen).

 

145. Sagen om et panserskib, Berlingskes kronik 5.2.1998 (s.m. John Christensen).

 

144. Fra allongeparykkernes tid, kommentar i Weekend-Avisen 16.-22.1.1998.

 

143. Tro, business og skat,Informations kronik 12.1.1998.

 

1997

 

142. Redaktør af Med Lov Skal Land Bygges II. Retshistoriske Afhandlinger, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1997 (s.m. Ditlev Tamm). 276 s.

 

141. Ret og fortælling, i Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen (red.), Traditioner er mange ting. Festskrift til Jørn Piø, 1997, s. 325-328.

 

140. "Husundersøgelse", i Den Store Danske Encyclopædi 9, 1997.

139. "Hand muss Hand wahren" og "Hexabiblos", i Den Store Danske Encyclopædi 8, 1997.

 

138. "Frodelovene", "Gendarmeri", "Germansk ret" og "Gortyns lov", i Den Store Danske Encyclopædi 7, 1997.

 

137. Anmeldelse af: Historiens kultur. Fortælling, kritik, metode. Tilegnet Niels Finn Christiansen, Weekend-Avisen. Bøger 20.-26.6.1997 (s.m. Bent Blüdnikow).

 

136. Anmeldelse af: Ebbe Kløvedal Reich, Danmarksfortællinger 1-3, med tegninger af Ib Spang Olsen, Weekend-Avisen. Bøger 30.5.-4.6.1997.

 

135. Anmeldelse af: Dansegilde og mordbrand. Vejledning om retsbetjentarkiver ved Niels H. Frandsen, i Personalhistorisk Tidsskrift 1997, s. 108-109.

 

134. Den rene historie - og den moralske, kommentar i Weekend-Avisen 28.10.-4.11.1997.

 

133. Religionsfrihed - og skattefrihed, kommentar i Weekend-Avisen 21.-27.10.1997.

 

132. Profitpolitiet, Dansk Politi 1997:7, s. 38-39. Ligeledes i Hundevagt, september 1997, s. 24-25.

 

131. Montesquieu og magten, Kristeligt Dagblads kronik 7.5.1997.

 

130. Afskyelig sødme, Politikens kronik 9.4.1997.

 

1996

 

129. Redaktør af Retshistorisk Status ved Ditlev Tamms 50 års fødselsdag. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København 1996, 64 s.

 

128. Soldaten, iSønderjysk Månedsskrift 1996, s. 343-347 (s.m. Bent Blüdnikow).

 

127. Generalen, iSønderjysk Månedsskrift 1996, s. 275-280 (s.m. Bent Blüdnikow).

 

126. Statsministeren, i Sønderjysk Månedsskrift 1996, s. 243-248 (s.m. Bent Blüdnikow).

 

125. Kongen, i Sønderjysk Månedsskrift 1996, s. 211-214 (s.m. Bent Blüdnikow).

 

124. Politiet i 1800-tallet. Forsøg på en syntese, i Politihistorisk Selskabs årsskrift 1996, s. 5-29.

 

123. "Carabinieri", i Den Store Danske Encyclopædi 4, 1996.

 

122. "Edderkopsagen", i Den Store Danske Encyclopædi 5, 1996.

 

121. Historie og følsomhed, Weekend-Avisen. Bøger 11.-17.10.1996 (s.m. Bent Blüdnikow).

 

120. Anmeldelse af: Hans Jeppesen m.fl., Søfart. Politik. Identitet. Tilegnet Ole Feldbæk, Weekend-Avisen. Bøger 23.-29.8.1996, s. 14 (s.m. Bent Blüdnikow).

 

119. Blændværk, Informations kronik 17.5.1996 (s.m. John Christensen).

 

118. Engle er in, Kristeligt Dagblads kronik 4.3.1996.

 

1995

 

117. Dansk politi i det 21. århundrede, i Juristen 1995, s. 397-402 (s.m. John Christensen). Ligeledes i Henrik Stevnsborg og Ditlev Tamm (red.), Med Lov Skal Land Bygges II, 1997, s. 271-276.

 

116. Vingede væsener og retsvidenskab, i Retfærd 71 1995, s. 32-35.

 

115. Rød, hvid og brun terror, i Sønderjyske Årbøger 1995, s. 335-341. Ligeledes i Henrik Stevnsborg og Ditlev Tamm (red.), Med Lov Skal Land Bygges II, 1997, s. 232-238.

 

114. Besassen die dänischen Könige der vorchristlichen Zeit Gesetzgebungsgewalt?, i Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 112 1995, s. 423-430. Ligeledes i Henrik Stevnsborg og Ditlev Tamm (red.), Med Lov Skal Land Bygges II, 1997, s. 55-62.

 

113. Anmeldelse af: Louis A. Knafla (red.), Criminal Justice History 14, 1993, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 82, 1995, s. 174.

 

112. Anmeldelse af: Jørgen Ørstrøm Møller, Store slag i Anden Verdenskrig og E. Thostrup Jacobsen (udg.), Gør Jer pligt - gør Jert Værk samt Årbog for Arbejderbevægelsens historie 1994, Weekend-Avisen. Bøger 5.-10.5.1995, s. 7.

 

111. Politi i cyberspace, Informations kronik 2.-3.12.1995 (s.m. John Christensen).

 

110. Tre myter om retten og dens opståen, Informations kronik 14.-15.10.1995. Ligeledes i Henrik Stevnsborg og Ditlev Tamm (red.), Med Lov Skal Land Bygges II, 1997, s. 50-54.

 

109. History of the Faculty of Law, University of Copenhagen, Studying Law at the University of Copenhagen, Københavns Universitet 1995, s. 4-6.

 

108. Homo rejectus, Informations kronik 16.6.1995 (s.m. John Christensen).

 

107. Krig og Fred, Kristeligt Dagblads kronik 20.3.1995.

 

106. EU-politiet - mod terrorisme, radikalisme og vold, Jyllandspostens kronik 8.3.1995 (s.m. John Christensen).

 

1994

 

105. Historikerfejde III, Fortid og Nutid 1994, s. 296-298 (s.m. John Christensen).

 

104. Fascisten på frimærket, Jyllandspostens kronik 28.12.1994.

 

103. Det ligegyldiges makrologi, Informations kronik 28.10.1994 (s.m. John Christensen).

 

102. Statens politi - og markedets, Jyllandspostens kronik 9.9.1994.

 

101. Det politiløse samfund, Berlingskes kronik 20.8.1994.

 

100. Hjertets lyst og den politiske realitet. Interview med Anette Warring, i Siden Saxo 1994:2, s. 11-17.

 

99. Fra kølle til kreditkort, Informations kronik 18.1.1994 (s.m. John Christensen).

 

98. Da Frode skabte fred, Politikens kronik 5.1.1994.

 

1993

 

97. Gendarmer igen?, i Ugeskrift for Retsvæsen 1993 B, s. 111-113 (s.m. John Christensen).

 

96. Historikerfejde, Fortid og Nutid 1993, s. 235-242 (s.m. John Christensen).

 

95. Et sent tegnet billede med politiske farver, i Lov og Ret 1993:8, s. 28-32.

 

94. From Police Law to Police Science, i Peter Blume, Ditlev Tamm and Vibeke Vindeløv (eds.), Suum cuique - legal studies from the University of Copenhagen Law Faculty 1993, s. 58-64 (s.m. Henning Koch).

 

93. Anmeldelse af: Janne Flyghed, Rättsstat i kris. Spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 80 1993, s. 237-239.

 

92. Politi og besættelse, i Via Nova, De historiestuderende, 1993:2, s. 8-11.

 

91. Musa, fortæl mig om manden ..., Informations kronik, 19.1.1993 (s.m. John Christensen).

 

1992

 

90. Politiet 1938-47. Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, Gads Forlag, København 1992, 568 s.

 

89. Redaktør af Clashes of Cultures. Essays in Honour of Niels Steensgaard, Odense Universitetsforlag, Odense 1992, 312 s. (s.m. Jens Chr. V. Johansen og Erling Ladewig Petersen).

 

88. Den lille Rødhætte - og Ørsted, i Retfærd 57 1992, s. 13-20.

 

87. Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, i Kriminalistisk Instituts Årbog 1992, s. 83-94.

 

86. Danske Lovs 5-7-4 og 5-8-12. Vindikation eller ekstinktion?, i Rättshistoriska Studier 18 1992, s. 50-63. Ligeledes i Henrik Stevnsborg og Ditlev Tamm (red.), Med Lov Skal Land Bygges II, 1997, s. 158-171.

 

85. Hvis var dansk politi under besættelsen?, i Lov og Ret 1992:3, s. 29-32.

 

84. Anmeldelse af: Ole Fenger og Chr. Jansen (red.), Jydske Lov 750 år samt Erik Andersen Abitz og Poul G. Ørberg, Med Lov skal Land bygges, i Folk og Kultur 1992, s. 118.

 

83. Historiens historie, Informations kronik 2.9.1992, (s.m. John Christensen).

 

82. Bemærkninger til advokat Erling Andresen, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 79 1992, s. 254.

 

81. Politiet, kommunisterne og de mundtlige kilder, Informations kronik 18.-19.4.1992.

 

80. Tyske "kidnapninger" i Danmark, Jyllandspostens kronik 12.2.1992.

 

79. Varulvene, Berlingskes kronik 21.1.1992.

 

1991

 

78. "Børn", "Forligsmægling", "Helligdagslovgivning" (s.m. Carsten Bregenhøj), "Militær jurisdiktion", "Notarer" (s.m. Harald Jørgensen), "Prostitution", "Retspleje" og "Selvmord" (s.m. Jens Chr. V. Johansen), i Erik Alstrup og Poul Erik Olsen (red.), Dansk kulturhistorisk Opslagsværk I-II, 1991.

 

77. Fra politiret til politividenskab, i Peter Blume, Ditlev Tamm og Vibeke Vindeløb (red.), Suum cuique, Retsvidenskabelige afhandlinger, Københavns Universitet 1991, s. 66-72 (s.m. Henning Koch).

 

76. Punishment in Scandinavia until the 18th Century, i Receuils de la Société Jean Bodin LVI, La peine II 1991, s. 73-86 (s.m. Ditlev Tamm).

 

75. Den blå Jomfru, i Folkeminder 1991:2, s. 5-8.

 

74. Anmeldelse af: Jens Holmgaard, Alt på sit rette plads. Afhandlinger om konjunkturer, statsfinanser og reformer i Danmark i 1700-tallet, i Folk og Kultur 1991, s. 122-123.

 

73. Den blå jomfrus dræbende kys, i Samvirke 1991:9, s. 36-40 (s.m. John Christensen).

 

1990

 

72. Redaktør af materialesamlingerne Samfundsjuridiske Problemstillinger I-II, De retsvidenskabelige institutter, Københavns Universitet (s.m. Flemming Balvig, Ole Krarup og Vibeke Vindeløv), 1990, 200 s.

 

71. Politiet og den ydre fred 1938-1947, i Carlsbergfondets Årsskrift 1990, s. 38-42.

 

70. Anmeldelse af: Robert M. Schwarts, Policing the Poor in Eighteenth-Century France, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 77 1990, s. 158.

 

69. Anmeldelse af: Donna T. Andrew, Philantrophy and Police. London Charity in the Eighteenth Century, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 77 1990, s. 235.

 

68. Anmeldelse af: Frank McLynn, Crime and Punishment in Eighteenth-Century England, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 77 1990, s. 235.

 

67. Anmeldelse af: Karsten Sejr Jensen, Trolddom i Danmark 1500-1588, i Folk og Kultur 1990, s. 198.

 

1989

 

66. Das Notariat in Dänemark und Norwegen/Het notariaat in Denemarken en Noorwegen, i Ars Notariatus XLII. Atlas du notariat/Atlas van het notariaat 1989, s. 165-167 og 515- 517 (s.m. Ditlev Tamm).

 

65. Punishment in the Scandinavian Countries since the 18th Century, i Receuils de la société Jean Bodin LVII, La Peine III 1989, s. 31-56 (s.m.Ditlev Tamm, Kjell Åke Modéer og Christian Häthén).

 

64. Anmeldelse af: Bengt Ankarloo og Gustav Henningsen (red.), Häxornas Europa 1400-1700, Rättshistoriska Studier XIII, i Folk og Kultur 1989, s. 148-149.

 

63. Anmeldelse af: Stefan König, Vom Dienst am Recht. Rechtsanwälte als Strafverteidiger im Nationalsozialismus, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 76 1989, s. 232.

 

62. Anmeldelse af: Nils Johan Ringdal, Mellom barken og veden. Politiet under okkupasjonen, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 76 1989, s. 229-230.

 

61. Korporlig straf, Berlingskes kronik 27.6.1988. Ligeledes i Ditlev Tamm (red.), Med lov skal land bygges og andre retshistoriske afhandlinger 1989, s. 435-437 (s.m. John Christensen).

 

1988

 

60. Stavnsbåndet 1788-1988, i Ugeskrift for Retsvæsen 1988 B, s. 233-236. Ligeledes i Ditlev Tamm (red.), Med lov skal land bygges og andre retshistoriske afhandlinger 1989, s. 316-319.

 

59. Masker og maskeforbud, i Ugeskrift for Retsvæsen 1988 B, s. 139-141 (s.m. John Christensen). Ligeledes i Ditlev Tamm (red.), Med lov skal land bygges og andre retshistoriske afhandlinger 1989, s. 527-529.

 

58. Maskeforbud, i Tidsskrift for dansk Politi 1988, s. 92-93 (s.m. John Christensen).

 

57. Anmeldelse af: Lotte Dombernowsky, "Slagsmaale ere nu om Stunder langt sjeldnere" samt Eckhard Formella, Rechtsbruch und Rechtsdurchsetzung im Herzogtum Holstein um die Mitte des 19. Jahrhunderts, i Scandinavian Journal of History 12 1988, s. 276-278 (s.m. John Christensen).

1987

 

56. Forskning i kollektive aktioner, i Fortid og Nutid 34 1987, s. 48-55 (s.m. John Christensen og Hennning Koch).

 

55. Anmeldelse af: Robert Harnischmacher og Arved Semerak, Deutsche Polizeigeschichte. Eine allgemeine Einführung in die Grundlagen, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 74 1987, s. 179.

 

54. Bag masken, Det fri Aktuelts kronik 30.11.1987 (s.m. John Christensen).

 

1986

 

53. Hurra, hurra, hurra, i Fortid og Nutid 33 1986, s. 204-07 (s.m. John Christensen og Henning Koch).

 

52. Den mishandlede danske borger, i Siden Saxo 1986:1, s. 4-12 (s.m. John Christensen).

 

51. Hasard ou myopie. Reflexions autour de deux theories de l’histoire du droit, i Annales ESC 1986, s. 601-24 (s.m. Jens Chr. V. Johansen).

 

50. Häxtro och häxrätt i Danmark, i APROPÅ. Brottsförebyggande rådets tidsskrift 1986:4, s. 4-12. Ligeledes i Ditlev Tamm (red.), Med lov skal land bygges og andre retshistoriske afhandlinger 1989, s. 218-226.

 

49. Byggeren 1980, i Jørn Vestergaard (red.), Sociale Uroligheder, Politi og Politik 1986, s. 81-100.

48. Anmeldelse af: John L. McMullan, The Canting Crew. London=s Criminal Underworld 1550-1700, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 73 1986, s. 80.

 

47. Anmeldelse af: Aage Andersen m.fl. (red.), Festskrift til Troels Dahlerup, i 1066, Tidsskrift for historisk Forskning 1986:4, s. 17-20 (s.m. John Christensen).

 

46. Det forføreriske København, i Den ellefte Juni. Grønnegaards Teatrets program 1986, s. 17.

 

1985

 

45. 16.900 retssager. Om retsarkiver, sagtypologi og procesøkonomi, i Fortid og Nutid 32 1985, s. 100-113 (s.m. Jens Chr. V. Johansen).

 

44. Skærmen afslører historisk krimi, i Forskningen og samfundet 1985:3, s. 21-11 (s.m. Jens Chr. V. Johansen).

 

43. Heksetro og hekseret, i Kriminalistisk Instituts årsberetning 1984 1985, s. 125-44.

 

42. Hekse og troldfolk. Retshistorie, Københavns Universitet 1985, 7. s.

 

41. Anmeldelse af: Gustav Henningsen, Fra heksejagt til heksekult 1484-1984 samt Merete Birkelund, Troldkvinden og hendes anklagere, i Folk og Kultur 1985, s. 167-169.

 

1984

 

40. En sagtypologisk undersøgelse af retsarkiverne fra Helsingør og Falster. Et pilotprojekt. Rapport til Statens humanistiske Forskningsråd og Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Københavns Universitet 1984, 64 s. (s.m. Jens Chr. V. Johansen).

 

39. "Tak Gud min søn, at du ikke kom for Riberret". Retspleje i Ribe 1590-1594, i Grethe Christensen m.fl. (red.), Tradition og Kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984, s. 205-33. Ligeledes i Ditlev Tamm (red.), Med lov skal land bygges og andre retshistoriske afhandlinger 1989, s. 115-143.

 

38. Riberret, i Siden Saxo 1984:1, s. 19-21 (s.m. Erik Jenlar).

 

37. Samarbejde, Modarbejde og Modstand. Dansk politi under tysk besættelse 1940-45, i Tidsskrift for dansk Politi, særnummer den 19. september 1984, s. 28-83 (s.m. Henning Koch).

 

36. Hexenglaube und Hexenrecht, i Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde 6 1984, s. 111-27.

 

35. Fra bordelstorm til besættere, i Samvirke 1984:3, s. 12-15 (s.m. John Christensen).

 

1983

 

34. Byggeren 1980. En dokumentarisk fremstilling af konfrontationerne mellem politi og borgere, Kriminalistisk Instituts Stencilserie 21, 1983, 28. s.

33. Evald Tang Kristensen=s Collections of Legends on the Conflict between Landlord and Peasant in Pre-Industrial Denmark. Dansk Folkemindesamling. Studier 15, 1983, 36 s.

 

32. København 1790. Billeder af dagliglivet, C.A. Reitzels Forlag, København 1983. 113 s. (s.m. Bent Blüdnikow).

 

31. Herom findes intet i Danske Lov. Om brugen af Danske Lov på Falster og i Helsingør, i Ditlev Tamm (red.), Danske og Norske Lov i 300 år 1983, s. 179-205 (s.m. Jens Chr. V. Johansen).

 

30. Sikkerhed, fred og orden. Opløb og oprør i 17- og 1800-tallets København, i Den jyske Historiker 25. Lovens lange arm 1983, s. 1-23. Ligeledes i Ditlev Tamm (red.), Med lov skal land bygges og andre retshistoriske afhandlinger 1989, s. 320-342 (s.m. John Christensen og Henning Koch).

 

29. Anmeldelse af: Statsadministration i Norden på 1700-talet. Det nordiske forskningsprojektet Centralmakt och lokalsamhälle - beslutsprocess på 1700-talet, publ. 1, i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 70 1983, s. 125-127.

 

28. Anmeldelse af: Ældre danske tingbøger. Sagregistre til Aasum herreds tingbog 1640-48, i Historisk Tidsskrift 1983, s. 316-317.

 

27. Anmeldelse af: Danske Domme 1375-1662. De private domssamlinger V, i Folk og Kultur 1983, s. 126.

 

26. Flerkoneri, Jydske Tidendes kronik 23.7.1983.

 

25. Sikkerhed, fred og orden, Jyllandspostens kronik 23.6.1983 (s.m. John Christensen og Henning Koch).

 

 

1982

 

24. "- af usikkert kan ikke komme sikkert". Evald Tang Kristensens sagnoptegnelser om konflikten mellem herremand og bonde, i Fortid og Nutid 29 1982, s. 375-408.

 

23. Københavnske politi- og domsmyndigheder, i Fortid og Nutid 29 1982, s. 448-56.

 

22. Fra "samfundets" til "statens" strafferetspleje, Kriminalistisk Instituts Stencilserie nr. 13, 1981, 24 s.

 

21. Ungdomsoptøjer?, i Kriminalistisk Instituts Årsberetning 1981 1982, s. 61-69.

 

20. Hos Madam Muurskee i Dybensgade nr. 200. Dagligliv i et bordel i 1770'ernes København, i Historiske Meddelelser om København 1982, s. 38-66 (s.m. John Christensen).

 

19. "Samfundets" og "statens" strafferetspleje: Lovgivning og praksis i københavnske prostitutionssager i slutningen af det 17. og begyndelsen af det 18. århundrede, i Historisk Tidsskrift 1982, s. 1-26.

 

18. Anmeldelse af: Claus Bjørn, Bonde. Herremand. Konge. Bonden i 1700-tallets Danmark, i Folk og Kultur 1982, s. 125-126.

 

17. Anmeldelse af: "Teori - Kritik – Praksis". Temanummer af Nord Nytt 9, i Folk og Kultur 1982, s. 126-127.

 

16. Forbudent plyds og ustraffeligt brød, Berlingskes kronik 14.12.1982 (s.m. John Christensen og Henning Koch).

 

15. Ungdomsoptøjer?, Informations kronik 19.-20.6.1982.

 

1981

 

14. For at "fremme og opretholde den fuldkomne borgersikkerhed". Om oprettelsen af Københavns Politiret 1793, i Politihistorisk Selskabs årsskrift 1981, s. 21-44.

 

13. Aims and Methods of the Official Campaign against Prostitution in Copenhagen 1769-1780, i Scandinavian Journal of History 6 1981, s. 207-27.

 

12. Anmeldelse af: Eske K. Mathiesen, Erindringer som historieskrivning og Danske Domme 1375-1662. De private domssamlinger IV samt Karen Schousboe, Bondedagbøger - kilder til daglivets historie, i Folk og Kultur 1981, s. 137-140.

 

11. Anmeldelse af: Thorkild Kjærgaard, Konjunkturer og afgifter. C.D. Reventlows betænkning af 11. februar 1788 om hoveriet, i Folk og Kultur 1981, s. 140-141.

 

10. Anmeldelse af: Det første nordiske seminar i lokalhistorie. Sostrup Slot 1973 samt Mötesrapport 2. Den andra nordiska lokalhistoriska konferensen i Viitasaari 1976. Föredrag och diskussioner, i Folk og Kultur 1981, s. 147-148.

 

1980

 

9. Den store Udfejelsesfest 17.-18. januar 1772. Om førindustriel, folkelig protest 1700-tallets København, i Folk og Kultur 1980, s. 91-105.

 

8. Fra Den store Udfejelsesfest til Tømrerstrejken. Om førindustriel, folkelig protest i København i sidste halvdel af det 18. århundrede, i Fortid og Nutid 28 1980, s. 570-99.

 

7. Anmeldelse af: Modspil. Tidsskrift for musik, politik, kritiske musikstudier, kritisk musikpædagogik 3, i Folk og Kultur 1980, s. 172-173.

 

6. Anmeldelse af: Jutta Bojsen-Møller og Annette Rosenlund, Ole Kollerød - forbryder og oprører, i Folk og Kultur 1980, s. 173-174 (s.m. John Christensen).

 

5. Anmeldelse af: Danske Domme 1375-1662. De private domssamlinger I-III, i Folk og Kultur 1980, s. 178-179.

 

1978

 

4. Normer og sanktioner i et førindustrielt storbysamfund. Prostitutionen i København i sidste halvdel af det 18. århundrede, licentiatafhandling, Københavns Universitet 1978. 468 s.

 

 

 

1977

 

3. Politi og prostituerede i 1790'ernes København, i Historiske Meddelelser om København 1977, s. 164-83 (s.m. John Christensen).

 

1974

 

2. Hans Barhows Vejviser, i 1066. Tidsskrift for historisk forskning 1974:6, s. 8-12.

 

1. Thi hun havde intet andet at leve af -, i Skalk 1974:5, s. 9-14 (s.m. John Christensen).

ID: 8612