Kommentarer til udvalgte miljøretlige domme og afgørelser i MAD 2018. 1. kvartal

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentaren omtaler bl.a. konsekvenserne af sag C-31/16 (MAD 2018.3 EUD) i relation til planlovens regulering af butikker, Miljø- og Fødevareklagenævnets afvisning i MAD 2018.89 Mfk om miljøgodkendelse af havbrug af at forelæggelse spørgsmål om fortolkning af habitatdirektivets art. 6(3) med henvisning til nævnets manglende uafhængighed. Endvidere belyses med udgangspunkt i domme og afgørelser fra 1. kvartal af 2018, hvordan nabogener og reguleringen heraf er blevet et komplekst emne, der omfatter hele den juridiske pallet med domstole, EU-ret, menneskerettigheder, Århus-konvention, ombudsmand og klagenævn.

OriginalsprogDansk
Artikelnummer2018.1
TidsskriftMiljøretlige Afgørelser og Domme (M.A.D)
Udgave nummerMAD 2018.1
Antal sider6
ISSN1396-8386
StatusUdgivet - 2018

ID: 200865251