Samfundsvidenskab og sprog: En spørgeskemaundersøgelse fra 2014 blandt studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet om behov for sprogkompetencer i universitetsuddannelserne og i relation til udlandsophold.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Standard

Samfundsvidenskab og sprog : En spørgeskemaundersøgelse fra 2014 blandt studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet om behov for sprogkompetencer i universitetsuddannelserne og i relation til udlandsophold. . / Kirilova, Marta; Schou, Karsten.

2014. 34 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Harvard

Kirilova, M & Schou, K 2014, Samfundsvidenskab og sprog: En spørgeskemaundersøgelse fra 2014 blandt studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet om behov for sprogkompetencer i universitetsuddannelserne og i relation til udlandsophold. .

APA

Kirilova, M., & Schou, K. (2014). Samfundsvidenskab og sprog: En spørgeskemaundersøgelse fra 2014 blandt studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet om behov for sprogkompetencer i universitetsuddannelserne og i relation til udlandsophold. .

Vancouver

Kirilova M, Schou K. Samfundsvidenskab og sprog: En spørgeskemaundersøgelse fra 2014 blandt studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet om behov for sprogkompetencer i universitetsuddannelserne og i relation til udlandsophold. . 2014. 34 s.

Author

Kirilova, Marta ; Schou, Karsten. / Samfundsvidenskab og sprog : En spørgeskemaundersøgelse fra 2014 blandt studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet om behov for sprogkompetencer i universitetsuddannelserne og i relation til udlandsophold. . 2014. 34 s.

Bibtex

@book{e5d13ea882114cdca82d80e3f9db62ca,
title = "Samfundsvidenskab og sprog: En sp{\o}rgeskemaunders{\o}gelse fra 2014 blandt studerende p{\aa} Det Samfundsvidenskabelige Fakultet p{\aa} K{\o}benhavns Universitet om behov for sprogkompetencer i universitetsuddannelserne og i relation til udlandsophold.",
abstract = "Unders{\o}gelsen Samfundsvidenskab og sprog er igangsat som en del af K{\o}benhavns Universitets (KU) sprogstrategiske satsning, der i perioden 2013-2018 gennemf{\o}res som et forskningsunderst{\o}ttet udviklingsprojekt, der skal f{\o}re til styrkelse af fremmedsprogskompetencerne hos studerende bredt p{\aa} universitetet. Unders{\o}gelsen er en sp{\o}rgeskemaunders{\o}gelse, der er udsendt til samtlige studerende p{\aa} Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der er indkommet 953 svar, hvilket giver en svarprocent p{\aa} 14,53 {\%}. Unders{\o}gelsen falder i to dele: {\'E}n der sp{\o}rger til sprogbehov i forbindelse med studiet generelt, og {\'e}n der sp{\o}rger til sprog i forbindelse med udlandsophold.Et vigtigt resultat er, at 280 respondenter (30,6 {\%}) svarer, at de har oplevet vanskeligheder i deres uddannelse p{\aa} grund af manglende sprogf{\ae}rdigheder, og at disse vanskeligheder knytter sig til b{\aa}de bachelor- og kandidatniveau, men fordeler sig forskelligt mellem niveauerne p{\aa} fakultetets uddannelser.Respondenternes besvarelser peger f{\o}rst og fremmest p{\aa}, at det er fagligt relateret sprogbrug, der giver dem problemer. Der eftersp{\o}rges f{\o}rst og fremmest st{\o}tteforanstaltninger i engelsk til akademiske form{\aa}l, b{\aa}de l{\ae}seforst{\aa}else, dialog og skriftlig pr{\ae}sentation. 13,4 {\%} af respondenterne giver direkte udtryk for dette behov. Der viser sig ogs{\aa} behov for andre fremmedsprog end engelsk. Spansk n{\ae}vnes i forbindelse med feltarbejde, hvor kontakt med lokalbefolkningen typisk kr{\ae}ver en god forst{\aa}else af det mundtlige sprog. De mest efterspurgte sprog er dog fransk og tysk, og der peges i begge tilf{\ae}lde p{\aa} de f{\ae}rdigheder, man skal have for at f{\aa} udbytte af udlandsophold. For tysk n{\ae}vnes ogs{\aa} muligheden for at kunne l{\ae}se tekster p{\aa} originalsproget. En del respondenter har taget sprogkurser ved siden af uddannelsen. Ogs{\aa} her samler interessen sig om kurser i fransk og tysk. Sprogene engelsk, arabisk og spansk eftersp{\o}rges ogs{\aa}.I unders{\o}gelsens sektion om udlandsophold svarer 270 respondenter (29,4 {\%}), at de har v{\ae}ret p{\aa} udlandsophold, og 38 {\%} af de udrejsende angiver, at de har oplevet sproglige barrierer under udlandsopholdet. If{\o}lge respondenternes kommentarer findes barriererne i mange sammenh{\ae}nge, men skrivef{\ae}rdighed volder is{\ae}r vanskeligheder, fordi det kr{\ae}vede formuleringsniveau l{\ae}gger beslag p{\aa} en stor del af opm{\ae}rksomheden, og det g{\o}r det vanskeligt samtidig at forholde sig til det akademiske indhold. Talef{\ae}rdighed er ogs{\aa} en v{\ae}sentlig barriere i faglige sammenh{\ae}nge, fordi en begr{\ae}nset sprogbeherskelse kan g{\o}re det vanskeligt at byde ind i undervisningssituationerne. I kommentarerne spores en vis angst i tilknytning til dette, og det opleves som h{\ae}mmende for det faglige udbytte.35 {\%} af de udrejsende respondenter angiver, at de ville have kunnet f{\aa} mere ud af deres udlandsophold, hvis de havde v{\ae}ret bedre forberedt, og undertiden er sprogbarrieren styrende for, hvilke kurser de udrejsende studerende v{\ae}lger.Der tegner sig alt i alt et billede af, at samfundsvidenskabelige studerende har behov for at styrke deres kompetencer i en r{\ae}kke fremmedsprog, som indg{\aa}r i deres studier eller benyttes ved udlandsophold. Indtrykket er endvidere, at de studerende synes at v{\ae}re bevidste om behovet, og at de er villige til at g{\o}re en indsats i den anledning. Flere af dem stiller forslag om sprogkurser og st{\o}tteaktiviteter, som de mener, KU burde tilbyde dem, og enkelte fremh{\ae}ver som eksempel tilbud, man finder p{\aa} udenlandske universiteter.",
author = "Marta Kirilova and Karsten Schou",
year = "2014",
language = "Dansk",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Samfundsvidenskab og sprog

T2 - En spørgeskemaundersøgelse fra 2014 blandt studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet om behov for sprogkompetencer i universitetsuddannelserne og i relation til udlandsophold.

AU - Kirilova, Marta

AU - Schou, Karsten

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Undersøgelsen Samfundsvidenskab og sprog er igangsat som en del af Københavns Universitets (KU) sprogstrategiske satsning, der i perioden 2013-2018 gennemføres som et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt, der skal føre til styrkelse af fremmedsprogskompetencerne hos studerende bredt på universitetet. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til samtlige studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der er indkommet 953 svar, hvilket giver en svarprocent på 14,53 %. Undersøgelsen falder i to dele: Én der spørger til sprogbehov i forbindelse med studiet generelt, og én der spørger til sprog i forbindelse med udlandsophold.Et vigtigt resultat er, at 280 respondenter (30,6 %) svarer, at de har oplevet vanskeligheder i deres uddannelse på grund af manglende sprogfærdigheder, og at disse vanskeligheder knytter sig til både bachelor- og kandidatniveau, men fordeler sig forskelligt mellem niveauerne på fakultetets uddannelser.Respondenternes besvarelser peger først og fremmest på, at det er fagligt relateret sprogbrug, der giver dem problemer. Der efterspørges først og fremmest støtteforanstaltninger i engelsk til akademiske formål, både læseforståelse, dialog og skriftlig præsentation. 13,4 % af respondenterne giver direkte udtryk for dette behov. Der viser sig også behov for andre fremmedsprog end engelsk. Spansk nævnes i forbindelse med feltarbejde, hvor kontakt med lokalbefolkningen typisk kræver en god forståelse af det mundtlige sprog. De mest efterspurgte sprog er dog fransk og tysk, og der peges i begge tilfælde på de færdigheder, man skal have for at få udbytte af udlandsophold. For tysk nævnes også muligheden for at kunne læse tekster på originalsproget. En del respondenter har taget sprogkurser ved siden af uddannelsen. Også her samler interessen sig om kurser i fransk og tysk. Sprogene engelsk, arabisk og spansk efterspørges også.I undersøgelsens sektion om udlandsophold svarer 270 respondenter (29,4 %), at de har været på udlandsophold, og 38 % af de udrejsende angiver, at de har oplevet sproglige barrierer under udlandsopholdet. Ifølge respondenternes kommentarer findes barriererne i mange sammenhænge, men skrivefærdighed volder især vanskeligheder, fordi det krævede formuleringsniveau lægger beslag på en stor del af opmærksomheden, og det gør det vanskeligt samtidig at forholde sig til det akademiske indhold. Talefærdighed er også en væsentlig barriere i faglige sammenhænge, fordi en begrænset sprogbeherskelse kan gøre det vanskeligt at byde ind i undervisningssituationerne. I kommentarerne spores en vis angst i tilknytning til dette, og det opleves som hæmmende for det faglige udbytte.35 % af de udrejsende respondenter angiver, at de ville have kunnet få mere ud af deres udlandsophold, hvis de havde været bedre forberedt, og undertiden er sprogbarrieren styrende for, hvilke kurser de udrejsende studerende vælger.Der tegner sig alt i alt et billede af, at samfundsvidenskabelige studerende har behov for at styrke deres kompetencer i en række fremmedsprog, som indgår i deres studier eller benyttes ved udlandsophold. Indtrykket er endvidere, at de studerende synes at være bevidste om behovet, og at de er villige til at gøre en indsats i den anledning. Flere af dem stiller forslag om sprogkurser og støtteaktiviteter, som de mener, KU burde tilbyde dem, og enkelte fremhæver som eksempel tilbud, man finder på udenlandske universiteter.

AB - Undersøgelsen Samfundsvidenskab og sprog er igangsat som en del af Københavns Universitets (KU) sprogstrategiske satsning, der i perioden 2013-2018 gennemføres som et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt, der skal føre til styrkelse af fremmedsprogskompetencerne hos studerende bredt på universitetet. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til samtlige studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der er indkommet 953 svar, hvilket giver en svarprocent på 14,53 %. Undersøgelsen falder i to dele: Én der spørger til sprogbehov i forbindelse med studiet generelt, og én der spørger til sprog i forbindelse med udlandsophold.Et vigtigt resultat er, at 280 respondenter (30,6 %) svarer, at de har oplevet vanskeligheder i deres uddannelse på grund af manglende sprogfærdigheder, og at disse vanskeligheder knytter sig til både bachelor- og kandidatniveau, men fordeler sig forskelligt mellem niveauerne på fakultetets uddannelser.Respondenternes besvarelser peger først og fremmest på, at det er fagligt relateret sprogbrug, der giver dem problemer. Der efterspørges først og fremmest støtteforanstaltninger i engelsk til akademiske formål, både læseforståelse, dialog og skriftlig præsentation. 13,4 % af respondenterne giver direkte udtryk for dette behov. Der viser sig også behov for andre fremmedsprog end engelsk. Spansk nævnes i forbindelse med feltarbejde, hvor kontakt med lokalbefolkningen typisk kræver en god forståelse af det mundtlige sprog. De mest efterspurgte sprog er dog fransk og tysk, og der peges i begge tilfælde på de færdigheder, man skal have for at få udbytte af udlandsophold. For tysk nævnes også muligheden for at kunne læse tekster på originalsproget. En del respondenter har taget sprogkurser ved siden af uddannelsen. Også her samler interessen sig om kurser i fransk og tysk. Sprogene engelsk, arabisk og spansk efterspørges også.I undersøgelsens sektion om udlandsophold svarer 270 respondenter (29,4 %), at de har været på udlandsophold, og 38 % af de udrejsende angiver, at de har oplevet sproglige barrierer under udlandsopholdet. Ifølge respondenternes kommentarer findes barriererne i mange sammenhænge, men skrivefærdighed volder især vanskeligheder, fordi det krævede formuleringsniveau lægger beslag på en stor del af opmærksomheden, og det gør det vanskeligt samtidig at forholde sig til det akademiske indhold. Talefærdighed er også en væsentlig barriere i faglige sammenhænge, fordi en begrænset sprogbeherskelse kan gøre det vanskeligt at byde ind i undervisningssituationerne. I kommentarerne spores en vis angst i tilknytning til dette, og det opleves som hæmmende for det faglige udbytte.35 % af de udrejsende respondenter angiver, at de ville have kunnet få mere ud af deres udlandsophold, hvis de havde været bedre forberedt, og undertiden er sprogbarrieren styrende for, hvilke kurser de udrejsende studerende vælger.Der tegner sig alt i alt et billede af, at samfundsvidenskabelige studerende har behov for at styrke deres kompetencer i en række fremmedsprog, som indgår i deres studier eller benyttes ved udlandsophold. Indtrykket er endvidere, at de studerende synes at være bevidste om behovet, og at de er villige til at gøre en indsats i den anledning. Flere af dem stiller forslag om sprogkurser og støtteaktiviteter, som de mener, KU burde tilbyde dem, og enkelte fremhæver som eksempel tilbud, man finder på udenlandske universiteter.

UR - https://cip.ku.dk/satsningsomraader/sprogstrategisk-satsning/formidling/rapporter/samfundsvidenskab/Samfundsvidenskab_og_sprog_2014_final.pdf

M3 - Rapport

BT - Samfundsvidenskab og sprog

ER -

ID: 161971488