Klimaeffekter ved genopretning af hydrologi i skove

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningfagfællebedømt

Standard

Klimaeffekter ved genopretning af hydrologi i skove. / Christiansen, Jesper Riis; Burns, Rachel Eleanor.

Frederiksberg : Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2023. 49 s. (IGN Rapport; Nr. juni 2023).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningfagfællebedømt

Harvard

Christiansen, JR & Burns, RE 2023, Klimaeffekter ved genopretning af hydrologi i skove. IGN Rapport, nr. juni 2023, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg.

APA

Christiansen, J. R., & Burns, R. E. (2023). Klimaeffekter ved genopretning af hydrologi i skove. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. IGN Rapport Nr. juni 2023

Vancouver

Christiansen JR, Burns RE. Klimaeffekter ved genopretning af hydrologi i skove. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2023. 49 s. (IGN Rapport; Nr. juni 2023).

Author

Christiansen, Jesper Riis ; Burns, Rachel Eleanor. / Klimaeffekter ved genopretning af hydrologi i skove. Frederiksberg : Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2023. 49 s. (IGN Rapport; Nr. juni 2023).

Bibtex

@book{605293a6580544ba94c40b880729adb1,
title = "Klimaeffekter ved genopretning af hydrologi i skove",
abstract = "Denne rapport freml{\ae}gger data baseret p{\aa} et litteraturstudie suppleret med data fra feltstudier for netto udledningen af drivhusgasserne, CO2, CH4 og N2O fra organiske jorde i tempererede skov{\o}kosystemer under ikke-dr{\ae}nede, dr{\ae}nede og v{\aa}dlagte forhold. Der er overenstemmelse mellem de i klimarapporteringen anvendte emissionsfaktorer og dem der kan udledes af litteraturdata specifikt for skovjorde. Der b{\o}r tages forbehold for resultaterne for drivhusgasudledninger og de deraf afledte emissionsfaktorer, da de udelukkende fokuserer p{\aa} nettoudledningen fra jordbunden. S{\aa}ledes tages der ikke h{\o}jde for optaget af atmosf{\ae}risk CO2 i biomasse og ej heller den potentielle binding af kulstof fra plantemateriale som ny t{\o}rv eller deposition som gytje p{\aa} bunden af dr{\ae}nkanaler og s{\o}er.Kortl{\ae}gningen af organiske jorde under skov er usikker, da nationale estimater for arealet af organiske jorde afviger med flere hundrede km2 afh{\ae}ngigt af, hvilket kortmateriale der bliver anvendt. Det er sandsynligt, at organiske jorde optager mellem 7 – 9% af det danske skovareal. For at opn{\aa} bedre estimater for klimagevinsten ved v{\aa}dl{\ae}gning fra danske skove skal arealet med organiske jorde i skove kortl{\ae}gges mere pr{\ae}cist end det er nu.De anvendte litteraturdata i rapporten viser, at v{\aa}dl{\ae}gning af organiske skovjorde reducerer udledningen af drivhusgasser. Klimaeffekten (opregnet som global warming potential (GWP)) er angivet for en 100-{\aa}rig periode (GWP100 = 28) og det kan argumenteres, at der b{\o}r bruges en GWP-faktor (GWP20 = 85) for CH4 for en 20-{\aa}rig periode der bedre repr{\ae}senterer drivhuseffekten af CH4 i forhold til 2030 og 2050 klimam{\aa}lene. Hvis GWP20 anvendes for{\o}ges betydning af CH4-emissioner og selvom klimagevinsten bliver mindre er der stadig en netto reduktion af udledning efter v{\aa}dl{\ae}gning.Reduktionen af GWP fra de v{\aa}dlagte skovjorde er prim{\ae}rt drevet af reduktion i CO2-udledning. Selvom CH4-udledningen stiger markant efter v{\aa}dl{\ae}gning, viser de indsamlede data, at CH4-udledningen ikke er st{\o}rre end for ikke-dr{\ae}nede arealer. N2O kun har marginal betydning i forhold til CO2 og CH4.Litteraturstudiet tager ikke h{\o}jde for hvordan drivhusgasudledningerne udvikler sig over tid efter v{\aa}dl{\ae}gning. Derfor blev der inddraget data fra feltstudier i danske v{\aa}dlagte skove. Det vises, at CO2-udledninger kun falder langsomt efter v{\aa}dl{\ae}gning imens CH4 udledninger stiger hurtigt, hvilket betyder at v{\aa}dlagte organiske skovjorde udleder liges{\aa} mange CO2-{\ae}kvivalenter som dr{\ae}nede skove i op til 10 {\aa}r efter v{\aa}dl{\ae}gning. Hvis planteoptag og ny t{\o}rvedannelse ikke kompenserer for denne udledning betyder det, at den forventede positive klimagevinst f{\o}rst kan forventes at indtr{\ae}ffe efter minimum 10 {\aa}r. Rapporten pr{\ae}senterer ogs{\aa} en ny sammenh{\ae}ng mellem udledninger af CO2-{\ae}kvivalenter og grundvandsdybden, der viser, at sm{\aa} {\ae}ndringer i grundvandsdybden for{\aa}rsager store {\ae}ndringer i udledningen. Dette har betydning for den samlede udledning i v{\aa}dlagte omr{\aa}der, da grundvandsdybden i v{\aa}dlagte jorde fluktuerer henover {\aa}ret og imellem {\aa}r. Ved at bruge den varierende grundvandsdybde m{\aa}lt i en v{\aa}dlagt organisk skovjord i Gribskov med denne nye relation sandsynligg{\o}res det, at emissionen af CO2-{\ae}kvivalenter for{\o}ges med op til 20% per hektar, n{\aa}r der tages h{\o}jde for fluktuerende grundvand i forhold til at bruge en middel emissionsfaktor p{\aa} {\aa}rsbasis. P{\aa} nuv{\ae}rende tidspunkt er vores v{\ae}rkt{\o}jer til opg{\o}relse af klimaeffekter ved v{\aa}dl{\ae}gning baseret p{\aa} en pragmatisk og simpel tilgang. Det vurderes, at der er behov for en opdatering af metoden i form af bedre kortl{\ae}gning af de organiske jorde og den overfladen{\ae}re hydrologi i landskabet, opm{\aa}linger i {\ae}ndring af biomassetilv{\ae}kst, samt at inkludere CH4 udledninger fra s{\o}er og gr{\o}fter.",
author = "Christiansen, {Jesper Riis} and Burns, {Rachel Eleanor}",
year = "2023",
language = "Dansk",
series = "IGN Rapport",
publisher = "Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, K{\o}benhavns Universitet",
number = "juni 2023",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Klimaeffekter ved genopretning af hydrologi i skove

AU - Christiansen, Jesper Riis

AU - Burns, Rachel Eleanor

PY - 2023

Y1 - 2023

N2 - Denne rapport fremlægger data baseret på et litteraturstudie suppleret med data fra feltstudier for netto udledningen af drivhusgasserne, CO2, CH4 og N2O fra organiske jorde i tempererede skovøkosystemer under ikke-drænede, drænede og vådlagte forhold. Der er overenstemmelse mellem de i klimarapporteringen anvendte emissionsfaktorer og dem der kan udledes af litteraturdata specifikt for skovjorde. Der bør tages forbehold for resultaterne for drivhusgasudledninger og de deraf afledte emissionsfaktorer, da de udelukkende fokuserer på nettoudledningen fra jordbunden. Således tages der ikke højde for optaget af atmosfærisk CO2 i biomasse og ej heller den potentielle binding af kulstof fra plantemateriale som ny tørv eller deposition som gytje på bunden af drænkanaler og søer.Kortlægningen af organiske jorde under skov er usikker, da nationale estimater for arealet af organiske jorde afviger med flere hundrede km2 afhængigt af, hvilket kortmateriale der bliver anvendt. Det er sandsynligt, at organiske jorde optager mellem 7 – 9% af det danske skovareal. For at opnå bedre estimater for klimagevinsten ved vådlægning fra danske skove skal arealet med organiske jorde i skove kortlægges mere præcist end det er nu.De anvendte litteraturdata i rapporten viser, at vådlægning af organiske skovjorde reducerer udledningen af drivhusgasser. Klimaeffekten (opregnet som global warming potential (GWP)) er angivet for en 100-årig periode (GWP100 = 28) og det kan argumenteres, at der bør bruges en GWP-faktor (GWP20 = 85) for CH4 for en 20-årig periode der bedre repræsenterer drivhuseffekten af CH4 i forhold til 2030 og 2050 klimamålene. Hvis GWP20 anvendes forøges betydning af CH4-emissioner og selvom klimagevinsten bliver mindre er der stadig en netto reduktion af udledning efter vådlægning.Reduktionen af GWP fra de vådlagte skovjorde er primært drevet af reduktion i CO2-udledning. Selvom CH4-udledningen stiger markant efter vådlægning, viser de indsamlede data, at CH4-udledningen ikke er større end for ikke-drænede arealer. N2O kun har marginal betydning i forhold til CO2 og CH4.Litteraturstudiet tager ikke højde for hvordan drivhusgasudledningerne udvikler sig over tid efter vådlægning. Derfor blev der inddraget data fra feltstudier i danske vådlagte skove. Det vises, at CO2-udledninger kun falder langsomt efter vådlægning imens CH4 udledninger stiger hurtigt, hvilket betyder at vådlagte organiske skovjorde udleder ligeså mange CO2-ækvivalenter som drænede skove i op til 10 år efter vådlægning. Hvis planteoptag og ny tørvedannelse ikke kompenserer for denne udledning betyder det, at den forventede positive klimagevinst først kan forventes at indtræffe efter minimum 10 år. Rapporten præsenterer også en ny sammenhæng mellem udledninger af CO2-ækvivalenter og grundvandsdybden, der viser, at små ændringer i grundvandsdybden forårsager store ændringer i udledningen. Dette har betydning for den samlede udledning i vådlagte områder, da grundvandsdybden i vådlagte jorde fluktuerer henover året og imellem år. Ved at bruge den varierende grundvandsdybde målt i en vådlagt organisk skovjord i Gribskov med denne nye relation sandsynliggøres det, at emissionen af CO2-ækvivalenter forøges med op til 20% per hektar, når der tages højde for fluktuerende grundvand i forhold til at bruge en middel emissionsfaktor på årsbasis. På nuværende tidspunkt er vores værktøjer til opgørelse af klimaeffekter ved vådlægning baseret på en pragmatisk og simpel tilgang. Det vurderes, at der er behov for en opdatering af metoden i form af bedre kortlægning af de organiske jorde og den overfladenære hydrologi i landskabet, opmålinger i ændring af biomassetilvækst, samt at inkludere CH4 udledninger fra søer og grøfter.

AB - Denne rapport fremlægger data baseret på et litteraturstudie suppleret med data fra feltstudier for netto udledningen af drivhusgasserne, CO2, CH4 og N2O fra organiske jorde i tempererede skovøkosystemer under ikke-drænede, drænede og vådlagte forhold. Der er overenstemmelse mellem de i klimarapporteringen anvendte emissionsfaktorer og dem der kan udledes af litteraturdata specifikt for skovjorde. Der bør tages forbehold for resultaterne for drivhusgasudledninger og de deraf afledte emissionsfaktorer, da de udelukkende fokuserer på nettoudledningen fra jordbunden. Således tages der ikke højde for optaget af atmosfærisk CO2 i biomasse og ej heller den potentielle binding af kulstof fra plantemateriale som ny tørv eller deposition som gytje på bunden af drænkanaler og søer.Kortlægningen af organiske jorde under skov er usikker, da nationale estimater for arealet af organiske jorde afviger med flere hundrede km2 afhængigt af, hvilket kortmateriale der bliver anvendt. Det er sandsynligt, at organiske jorde optager mellem 7 – 9% af det danske skovareal. For at opnå bedre estimater for klimagevinsten ved vådlægning fra danske skove skal arealet med organiske jorde i skove kortlægges mere præcist end det er nu.De anvendte litteraturdata i rapporten viser, at vådlægning af organiske skovjorde reducerer udledningen af drivhusgasser. Klimaeffekten (opregnet som global warming potential (GWP)) er angivet for en 100-årig periode (GWP100 = 28) og det kan argumenteres, at der bør bruges en GWP-faktor (GWP20 = 85) for CH4 for en 20-årig periode der bedre repræsenterer drivhuseffekten af CH4 i forhold til 2030 og 2050 klimamålene. Hvis GWP20 anvendes forøges betydning af CH4-emissioner og selvom klimagevinsten bliver mindre er der stadig en netto reduktion af udledning efter vådlægning.Reduktionen af GWP fra de vådlagte skovjorde er primært drevet af reduktion i CO2-udledning. Selvom CH4-udledningen stiger markant efter vådlægning, viser de indsamlede data, at CH4-udledningen ikke er større end for ikke-drænede arealer. N2O kun har marginal betydning i forhold til CO2 og CH4.Litteraturstudiet tager ikke højde for hvordan drivhusgasudledningerne udvikler sig over tid efter vådlægning. Derfor blev der inddraget data fra feltstudier i danske vådlagte skove. Det vises, at CO2-udledninger kun falder langsomt efter vådlægning imens CH4 udledninger stiger hurtigt, hvilket betyder at vådlagte organiske skovjorde udleder ligeså mange CO2-ækvivalenter som drænede skove i op til 10 år efter vådlægning. Hvis planteoptag og ny tørvedannelse ikke kompenserer for denne udledning betyder det, at den forventede positive klimagevinst først kan forventes at indtræffe efter minimum 10 år. Rapporten præsenterer også en ny sammenhæng mellem udledninger af CO2-ækvivalenter og grundvandsdybden, der viser, at små ændringer i grundvandsdybden forårsager store ændringer i udledningen. Dette har betydning for den samlede udledning i vådlagte områder, da grundvandsdybden i vådlagte jorde fluktuerer henover året og imellem år. Ved at bruge den varierende grundvandsdybde målt i en vådlagt organisk skovjord i Gribskov med denne nye relation sandsynliggøres det, at emissionen af CO2-ækvivalenter forøges med op til 20% per hektar, når der tages højde for fluktuerende grundvand i forhold til at bruge en middel emissionsfaktor på årsbasis. På nuværende tidspunkt er vores værktøjer til opgørelse af klimaeffekter ved vådlægning baseret på en pragmatisk og simpel tilgang. Det vurderes, at der er behov for en opdatering af metoden i form af bedre kortlægning af de organiske jorde og den overfladenære hydrologi i landskabet, opmålinger i ændring af biomassetilvækst, samt at inkludere CH4 udledninger fra søer og grøfter.

M3 - Rapport

T3 - IGN Rapport

BT - Klimaeffekter ved genopretning af hydrologi i skove

PB - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

CY - Frederiksberg

ER -

ID: 358735780