Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Ph.d. - projektet handler om, hvilke motiver der ligger bag forældres valg af navne til deres børn, og om social variation i forhold til navnevalg. Tre overordnede spørgsmål er centrale i afhandlingen: 1. I hvilken grad og hvordan er der sammenhæng mellem sociale variabler og de grunde, som forældrene finder vigtige i forbindelse med valg af navn til deres barn? 2. I hvilken grad og hvordan er der sammenhæng mellem sociale variabler og de navnekategorier, som det valgte navn tilhører? 3. I hvilken grad og hvordan er der sammenhæng mellem de grunde, forældre finder vigtige i forbindelse med valg af navn til deres barn, og de navnekategorier, som det valgte navn tilhører? For at kunne besvare disse spørg smål, er der sendt et spørgeskema omhandlende navnevalg ud til en række nybagte forældre i Danmark. 432 forældre har besvaret spørgeskemaerne, og der er lavet deskriptive analyser af de indsamlede data. Teori om sociale klasser og om dikotomien mellem subjektivisme og objektivisme – synet på mennesker som frie og handlende ud fra bevidst refleksion over for synet på mennesker som påvirket af strukturer uden om deres egen bevidsthed – ligger til grund for analysen af de indsamlede data. Det gør Pierre Bourdieus begreber som habitus og kapital også, ligesom Anthony Giddens’ syn på det moderne samfund og det moderne menneske inddrages. Det beskrives, hvor vigtige 15 navnevalgsgrunde, som informanterne skulle tage stilling til i spørgeskemaet, var for deltager ne i undersøgelsen, da de skulle vælge navne til deres børn. Med udgangspunkt i de fire sociale variabler alder, bopæl, uddannelse og job identificeres der syv sociale typer. Det beskrives, hvilke parametre der var vigtige for de enkelte sociale typer, ligesom det gennemgås, hvilke navnetyper der er valgt, og hvorfor navnene er valgt. Undersøgelsen viser, at der er fællestræk internt i de sociale typer.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDet Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Antal sider203
StatusUdgivet - 2015

Note vedr. afhandling

Forsvaret 21. december 2015

ID: 151899725