Høringssvar vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om ophavsret

Publikation: Bidrag til udredning/notatBidrag til besvarelse af spørgsmål/høringer

Dokumenter

Direktivet indeholder mange aspekter, der sigter mod at bidrage til at styrke det ophavsretlige system i sin helhed. Denne styrkelse gælder navnlig ikke kun store rettighedshaveres retstilling overfor tech-giganter, men også den enkelte ophavsmands retsstilling overfor dennes medkontrahenter såsom forlag og platforme, vigtige undtagelser såsom tekst- og datamining mv. Der kan imidlertid sættes spørgsmålstegn ved lovforslagets implementering af visse internationale aspekter af direktivet, ligesom nogle af direktivets bestemmelser i retsanvendelsen må fortolkes i overensstemmelse med de bagved liggende mellemfolkelige traktater.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato31 mar. 2023
Antal sider4
StatusUdgivet - 31 mar. 2023

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 346957138