Vibe Garf Ulfbeck

Vibe Garf Ulfbeck

Centerleder, professor, Professor

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  • Erstatningsret
  • Kontraktsret
  • Søret og transportret

  Inden for disse områder arbejder jeg især med retlige problemstillinger i et 'private governance' perspektiv.

  Aktuel forskning

  Jeg arbejder i øjeblikket på et større forskningsprojkt om 'Private Governance', som drejer sig om private aktører i offentlige roller. Særlige interesseområder er: Privatretlige aspekter af private governance generelt, forsyningskæder som private givernance systemer og kædeansvar, herunder i relation til transport og logistik, virksomheders kontraktsretlige og erstatningsretlige ansvar i relation til bæredygtighedsmål, digitale platforme som private governance systemer.

   

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Erstatningsret
  • Kontraktsret
  • Søret
  • Transportret

  Jeg vejleder specialestuderende inden for disse områder.

  Jeg er vejleder på følgende PhD projekter:

  • Emilie Katrine Friis: Erstatning ved finansiel rådgivning
  • Maria Gausdal: arbejdstager klausuler i private og offentlige fosynigskæder
  • Rasmus Grønved: Forvaltningsaftaler  
  • Sara Spiro Svendsen: The Liability of the Parent Company for the Wrongdoings of the Subsidiary

  Udvalgte publikationer:

  Bøger:

  • Ulfbeck, V, Hovarthova, A, Peterkova, K (eds.) Law and Responsible Supply Chain Management - Contract. tort, interplay and overlap (Routledge 2019) 
  • Ulfbeck, V. Møllmann, A, Gram Mortensen, B.O.(eds.) Responsibilities and Liabilities in the Arctic (Routledge, 2016)
  • Arbejdstagerskader: afgrænsning, placering og kanalisering (red.), 2014
  • Erstatningsretlige grænseområder. Professionsansvar og produktansvar, 2. udg. 2010
  • Kontrakters relativitet, Gadjura, 2000

  Artikler:

  • Direct actions against the insurer in a maritime setting: The European perspective, Lloyd’s Maritime Commercial Law Quarterly, 2011, p.293-306
  • Contracts of logistics and the Rotterdam Rules, The journal of International Maritime Law, Vol. 17, p. 219-225, 2011
  • Offentlige myndigheders erstatningsansvar : Sondringen mellem det privatretlige og det offentligretlige ansvar / Ulfbeck, Vibe Garf., Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 126, Nr. 4-5, 2013, s. 598-608.
  • Virksomhedens privatretlige erstatningsansvar for overholdelse af menneskerettigheder i udlandet. / Ulfbeck, Vibe Garf, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Nr. 4, 2013, s. 315-324.
  • Ulfbeck, V. 'Optioner of ændringsrettigheder i olietransportaftler' i Hansen, O, Ændringsregler i Længerevarende Kontrakter (DJØF 2014).
  • Vibe Ulfbeck og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Direkte krav mod rådgiveren: Er der konkurrence mellem konkursboets og kreditorernes krav?, UfR 2015B.177 ff.
  • Ulfbeck, Vibe and Rott, Peter, Supply Chain Liability, European Private Law Review, 3-2015 (415-436)
  • Ulfbeck, Vibe, Mouyal Lone Wandahl, Mortensen, Bent Ole Gram, Koncessioner i Grønland, Grønlands interesser og virksomhedens ansvar og beskyttelse, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, nr. 2, 2015, pp. 101-109.
  • Ulfbeck, Vibe 'Ansvar over for borgeren når privat aktører leverer velfærdsydelser' Juristen 2016, 86. 
  • Ulfbeck, Vibe and Andrecke, Marta 'Contracting out of the provision of welfare services to private actors and liability issues, JETL 2017, 78
  • Ulfbeck, Vibe 'Supply chain liability for Workers' injuries - lessons to be learnt from product liability?' JETL 2018, 269.  
  • Salung Petersen, C, Ulfbeck,V, Hansen O 'Platforms as Private Governance Systems' Nordic Journal of Commercial Law (2018) 38 
  • Ulfbeck, Vibe and Møllmann, Anders, 'Public Function Liability of Classification Societies' in P. Rott, Certification -  Trust, Accountability, Liability (Springer 2019).

  ID: 9046