Valeska Doris Becker

Valeska Doris Becker

Postdoc

Primære forskningsområder

• Europa i neolitikum og kalkolitikum
• Figurlige repræsentationer og systemer for tro på forhistorien
• Menneske-dyr relationer i forhistorien

Aktuel forskning

•  Postdoc i projektet: "A World without Images: Uncovering the absence of figurative representations in Early Neolithic northern Europe", finansieret af Carlsbergfondet, 2022-2025

•  Menneske-dyr interaktioner i forhistorien

ID: 318000501