Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

Professor

 

Uddannelse

2002: Dr. jur., Københavns Universitet (disputats "Internationale aspekter af insolvens- og tingsretten")
1995: Cand.jur., Københavns Universitet

Ansættelser

2004 (jun)-: Professor i civilprocesret omfattende insolvensret, fogedret, civilproces og skifteret, Københavns Universitet
2004  (Jan-jun): Professor i Formueret, Københavns Universitet
2002-2003: Lektor, Københavns Universitet
1999-2002: Adjunkt, Københavns Universitet
1998-1999: Amanuensis, Københavns Universitet
1995-1998: Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet
1995: Advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet Jonas Bruun

Visiting scholarships o.lign.

1997: Visiting scholar ved University of Texas, Austin, Texas, U.S.A., School of law

Interne hverv og administration

2009-: Fagleder for Civilproces 
2007: Afdelingsleder (Forskningsafdeling III)
2006-2007: Ph.d.-studieleder
2006-: Fagleder for Formueret III, Konkursret og Rekonstruktion af insolvente virksomheder
2002-2007: Medlem af Studienævnet
1996: Medlem af ph.d.-studienævnet

Ph.d.-vejledning

Vejleder i øjeblikket en ph.d.-studerende

Sprogkundskaber

Dansk og engelsk

ID: 4030