Ulla Mandel

Ulla Mandel

Gæsteforsker

Min forskning fokuserer på monoklonale antistoffer (mAbs) til diagnostik og behandling af kræft. Vi udvikler mAbs (https://glycomics.ku.dk/research--resources/) til at undersøge biosyntesen af mucin-type glykosylering og umodne kræftassocierede O-glykaner. Vores antistoffer til muciner med umodne glykaner har kræftspecifik reaktivitet. Et antistof (5E5) reagerer med en kræftspecifik epitop på mucin-1, og er nu i fase 1 klinisk forsøg (CAR-T) på UPENN/Tmunity med samarbejdspartnere. Vi bruger en nyt cellebaseret mucin display platform til at undersøge immunresponset mod kræftassocierede muciner mhp at generere vacciner og til at fremstille nye kræftspecifikke mAbs. Et af disse nye antistoffer er nu under præklinisk evaluering med et firma.

ID: 11074