Ulla Lund Hansen

Ulla Lund Hansen

Lektor emeritus

Aktuel forskning

 • Vindinge-gravpladsen,ved Roskilde, sen yngre romersk jernalder gravplads. Samarbejde mellem CTR/Saxo, Roskilde Museum og Kroppedal Museum. Analyse og publikation ved Mette Høj, Linda Boye, Ulla Lund Hansen, Ida demant, Freerk Oldenburg.

 • Glas fra Opatow-gravpladsen og fra Jakuszowice handelspladsen, Polen, 3. - 5. årh. e. Kr. Samarbejde med Arkæologisk Institut, Universitetet Jagiellonski, Krakow, Polen. Projektleder. (manus over Opatow afleveret).

 • Vorbasse gravpladsen, Jylland, yngre romersk jernalder (monografi under udarbejdelse). Tværfagligt projekt omfattende analyse af gravpladserne fra 3. årh. e.Kr. tilhørende Vorbasse-landsbyen, perspektivering af gravpladserne (ved Ulla Lund Hansen), naturvidenskabelige analyser, tekstilforskning (ved CTR). Projektleder Ulla Lund Hansen.

 • Nørre sandegård gravpladsen, Bornholm, yngre germansk jernalder, Bornholms Museum, tovholder for analyser og publiseringsgruppe (Ulla Lund Hansen).

 • Straze-gravpladsen, publikation af Straze fyrstegravene. Glasmaterialet analyseres og publiceres af ULH, samarbejde med Römisch-Germanische Zentralmuseum Mainz, Dr. Dieter Quast.
 • Wealth and Prestige. An Analysis of Rich Graves from Late Roman Iron Age on Eastern Zealand, Denmark. Kroppedal. Studier I Astronomi, Nyere Tid, Arkæologi, Vol. II, 2009. 408 pages. Linda Boye & Ulla Lund Hansen eds. Samarbejde med Kroppedal Museum.
 • Wealth and Prestige bd. 2. Dyreknogler i østdanske gravfund fra romersk jernalder (Anne Birgitte Gotfredsen) og humane knogler i samme grave (Pia Bennike), konklusion på bd. 1 og 2 Linda Boye & Ulla Lund Hansen, red. ved samme. Færdig 2015.

 

 

 

 

 

 

Primære forskningsområder

 • Forhistorisk Arkæologi i Danmark, Norden og Europa.
 • Europæisk jernalder (500 BC - 1000 AD).
 • Provincialromersk arkæologi.
 • Romersk jernalder.  
 • Germansk jernalder.
 • Romersk bronze- og glas produktion.
 • Jernalderens gravfund og elitære bosættelser/handelspladser i Europa.
 • Glasforskning.
 • Østeuropa jernalder.

Undervisnings- og vejledningsområder

 

Dansk, Nordisk og Europæisk Arkæologi.

 • Fokus: romersk og germansk jernalder (Kr.f. - 800 e.Kr.)i Europa.
 • Provinsialromersk arkæologi.

 

ID: 12579