Troels Lillebæk

Troels Lillebæk

Professor

MD, DMSc and DTM&H. Professor of Infectious Diseases Epidemiology with special focus on Molecular Epidemiology at University of Copenhagen and director at the International Reference Laboratory of Mycobacteriology (IRLM) at Statens Serum Institut (SSI), the Danish public health institute. Consultancy in infectious diseases at Zealand University Hospital Roskilde.

My main interests are infectious diseases strategy, communication, preparedness, and research. Especially, infectious diseases applied molecular epidemiology. I thrive when (molecular) epidemiology surveillance and research add value to global health, e.g. by deciphering biological- and molecular epidemiological patterns and guiding local- and global control strategies. Also, data should provide understandable and meaningful information to the public – not just stay in the laboratory.

I serves as national- and international expert, e.g. in connection with WHO (Supranational Reference Laboratory Network), ECDC (European Reference Laboratory TB Network), European Society of Mycobacteriology (Steering Committee member & Vice President), and the Danish "National Tuberculosis Group". As former Chairman for the Danish SARS-CoV-2 Variant Assessment Committee, I coordinated different groups in Denmark analyzing and working with new SARS-CoV-2 variants (researchers, sequencing, diagnostics, epidemiologists, mathematical modeling, health agencies, regions, hospitals etc.). 

Primære forskningsområder

Forskningen på KU sker i samarbejde med Statens Serum Institut og koncentrerer sig om tuberkulose, mykobakterier, SARS-CoV-2 og molekylær biologi med særlig fokus på "molekylær epidemiologi". Vha. forskellige sekventeringsmetoder, herunder hel genom sekventering, kortlægges smittespredning nationalt og internationalt, og resultaterne anvendes til at forbedre sygdomskontrol, bl.a. via national og international forskningsbaseret rådgivning. 

Laboratoriebaserede data kombineres med omfattende registerdata. Danmark er et af de lande i verden, som har den ældste og mest komplette TB-registrering. Der findes statistik over TB-mortalitet i danske byer helt tilbage fra 1876, og forskningsgruppen råder over en omfattende databank og stammekollektion, som strækker sig helt tilbage til 1936. 

Mange projekter udføres i samarbejde med internationale partnere, herunder f.eks. ECDC og WHO.

ID: 923155