Tove Agner

Tove Agner

Professor emerita

Medlem af:

  • Dermato-venerologi

Primære forskningsområder

Tove Agner er klinisk professor ved KU og overlæge på Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Forskningen har fokus på hudens barrierefunktion. Forskningsområder omfatter både arbejdsdermatologi og  kontakteksem, hvor der er både eksperimentelle undersøgelser og epidemiologiske studier under udførelse.

Endvidere atopisk eksem, hvor der især fokuseret på hudbarriere, antimikrobielle peptider og s. aureus.

ID: 919101