Torben Toldam-Andersen

Torben Toldam-Andersen

Lektor

Før jeg startede mine universitetsstudier ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i København i 1986 var jeg under uddannelse som frilandsgartner med fokus på frugt og bær produktion samt grønsager. Jeg afsluttede in MSc i Havebrugsvidenskab i 1991 med en afhandling om knophvile modeller til forudsigelse af blomstring i træer og spredning af allergene pollen. Baseret på et PhD stipendium fra universitetet startede jeg min videnskabelige karriere i Pomologi (frugtvidenskab) under vejledning af professor Poul Hansen. PhD afhandlingen med titlen 'Physiological aspects of internal competition and seasonal changes in fruit composition - with special reference to black currant (Ribes nigrum)' blev forsvaret I foråret 1995. Herefter fulgte en periode som postdoc funded af det Danske forskningsråd ved universitetet i Bonn hos professor F. Lenz ved ’Institut für Obst und Gemüsebau'. Forskingsfokus var på frugters kulstofbalance. I slutningen af 1996 gik professor Poul Hansen på pension og jeg returnerede til København hvor jeg tog over som videnskabelig ansvarlig for Pometet i Taastrup og forskningen og undervisningen i frugtvidenskab/Pomology.

Min forskning har over årene haft fokus indenfor 5 områder: A) Kulstof fysiologi og frugt udvikling og frugt kvalitet med vægt på ændringer i sukker organiske syrer, farve og aroma. B) Blomstringsfysiologi i surkirsebær. C) Frugt kvalitet med fokus på udvikling og anvendelses kvalitet, specielt til saft/juice og forarbejdning. D) Frugt genetiske ressourcer, deres bevarelse og evaluering, herunder kryokonservering af hvilende knopper. E) Vindyrkning og vinfremstilling af vin og frugtvine.

Min undervisning er primært centreret omkring de kurser jer er kursusansvarlig for. Dvs. ‘Fruit and Berry Crop Physiology’ og ‘Cool Climate Viticulture and Enology’ som ligger placeret I hhv efterårets blok 1 og forårets undervisningsblok 4. Derudover vejleder jeg løbende et antal master og bachelor studerende, som laver deres afhandlinger hos mig.

ID: 4235749