Torben Lykke Sørensen

Torben Lykke Sørensen

Klinisk Professor

Født 1972

Primære kliniske funktion

Overlæge ved Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital siden 2011. Subspecialiseret i medicinske nethindesygdomme.

Klinisk Professor i Øjensygdomme ved Københavns Universitet.

Koordinerende professor ved Sjællands Universitetshospital.

Forskningsansvarlig og daglig leder af Klinisk Øjenforskningsenhed ved Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital.

Primære forskningsområder

Øjensygdomme (primært nethindesygdomme) og immunologi. Herunder alders-relateret makuladegeneration (AMD), diabetisk øjensygdom og blodpropper i nethinden.

Aktuel forskning

Systemisk inflammation ved nethindesygdomme specielt alders-relateret makula degeneration. Projekter omhandler studier af det innate, adaptive og aldrende immunsystem. Har en særlig interesse i kemokinbiologi.

Kliniske studier af alders-relateret makula degeneration og andre nethindesygdomme. 

Vejledning

Vejleder ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende, kandidatspecialer og forskningstræning.

Undervisning

Studieansvarlig på Region Sjælland sporet for kandidatuddannelsen i medicin.

Undervisningsansvarlig for 3. semester kandidatundervisningen på Sjællands Universitetshospital  i Øjensygdomme og kursusleder 5. semester kandidat specialistperspektiv i medicinsk nethindesygdomme.

Underviser på kurser til forskningstræning som led i speciallægeuddannelsen og på hoveduddannelseskursus i Øjensygdomme.

Afholder forelæsninger i øjensygdomme på 3. semester kandidat og akut patient 6. semester kandidat.

Udvalg og andre funktioner

Medlem af Formandsskab for Akademisk Råd Sjællands Universitetshospital

Medlem af Studienævn for Medicin og Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Københavns Universitet

Beskikket censor i Øjensygdomme

Medlem af fagudvalg i Øjensygdomme ved Medicinrådet

Co-Editor Acta Ophthalmologica

Medlem af IKM-råd

Priser

Bagger Sørensen talentprisen 2011

Torben Fogh prisen 2003

 

ID: 20664635