Torben Birch-Thomsen
Torben Birch-Thomsen

Lektor

Arbejdsplads
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Sektion for Geografi
Københavns Universitet

Øster Voldgade 10, 1350 København K
Telefon: 3532 2570 (direkte), 3532 2500 (omstilling)
Fax: 3532 2501
E-post: tbt@ign.ku.dk

Personlige data og uddannelse

1988 Cand. scient. i geografi, Københavns Universitet, november
1994 Lic. Scient. (PhD) i geografi, Geografisk Institut, Københavns Universitet (GIKU),

Ansættelser
1989: ½ års stipendium til udarbejdelse af artikel samt forberedelse af licentiat (PhD) ansøgning ved GIKU.
Studie-stipendium og rejse legat fra Nordisk Afrika Institut (NAI), Uppsala, Sverige.
Undervisningsassistent ved Center for Afrika Studier (CAS), Københavns Universitet
1990-92 Lic. Scient (PhD)-stipendiat ved GIKU.
1993-95 Lektorvikar ved GIKU.
1994-96 Estern lektor ved CAS, KU.
1996-97 Adjunkt ved Institut for Geografi og Internationale Studier, Roskilde Universitets Center (RUC).
1997 Lektor ved GIKU/IGGKU.
2002 Projectleder for DUCED SLUSE (June-November).
2004 Udpeget som mentor indenfor geografi ved det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.

Faglige aktiviteter
Forskningsområde: Miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser af intensiveret arealanvendelse I forbindelse med introduktion af nye teknologier i tropiske landbrugssystemer (specielt med interesse i anvendelsen af dyretrækkraft, PhD) samt evaluering af areal ressourcer. Senest har forskningen været fokuseret på relationerne mellem levebrødsstrategier i landdistrikter, landbrugssystemer og ændringer i araelanvendelse med reference til det øst-, vest- og sydlige Afrika samt Oceanien (sidst nævnte ifb.m. Galathea3 expeditionen, 2006).

1989-2016 Har deltaget med såvel mundtlige som skriftlige (posters) præsentation ved mere end 45 internationale konferenser, workshops, seminarer og PhD-kurser i Europa, østlige og sydlige Afrika samt sydøst Asien.

1990-2001 Medlem af redaktionen af Geografisk Orientering, som udgives seks gange om året af Geografforbundet,

1992-2000 Projekt administrator for det Danida financierede ENRECA projekt ‘Agricultural and Ecological Consequences of Deforestation and Afforestation in Tanzania and Zambia Based on Satellite Remote Sensing'.

1996-1999 Medlem af bestyrelsen i de tværvaglige forsknings projekt 'Centre for Research on Sustainable Agriculture in Semi-Arid Africa' (SASA).

1998-2016 Formand i 8 PhD bedømmelseskommitte'er ved Geografi under det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

1998-2007 Medlem af DUCED SLUSE's (Danish University Consortium for Environment and Development - Sustainable land use and natural resource management) bestyrelse som repræsentant for Københavns Universitet - juni-november udpeget som vikarierende-direktør for DUCED-SLUSE.

2000-2006 Medlem af Netværk for Jordbrugsrelateret Ulandsforskning's bestyrelsen som repræsentant for Københavns Universitet, 2000-06 - i 2006 som næstformand.

2001 Udpeget som censor ved master uddannelsen ‘Masters Programme in Environment and Development' ved ‘Centre for Environment & Development' (CEAD), University of Natal/Pietermaritzburg, Sydafrika.

2002-2005 Deltager i Styregruppen for SACUDE SLUSE (Southern African Consortium of Universities for Environment and Development - Sustainable Land use) projektet.

2012-16 fungeret som ekstern censor på MSc. afhandlinger ved Rhodes University, Grahamstown, Sydafrika.

Feltarbejde
Forsknings relateret:
1987-2016: mere end 30 feltarbejds perioder af varighed fra 1-12 uger i Tanzania, Zambia, Ghana, Mali, Sydafrika, Salomonøerne.

Uddannelses relateret:

1997 Medarrrangør af hovedfagskursus for geografer i Sarawak, Malaysia.

1999-2013: 16 feltperioder relateret til forberedelse og afholdelse af feltkurser i det sydlige Afrika (Sydafrika, Botswana og Swaziland) relateret til SLUSE uddannelsesprojektet (se ‘funding' nedenfor).

1998-2017: 6 fieldperioder relateret til forberedelse og afholdelse af feltkurser i sydøst Asien (Malaysia, Thailand og Cambodia) relateret til SLUSE uddannelsesprojektet.

2014 Arrrangør af hovedfagskursus for geografer i Morogoro, Tanzania.

Funding

1990-2000 Danida financieret ENRECA (Enhancement of Research Capacity) projekt ‘Agricultural and Ecological Consequences of Deforestation and Afforestation in Tanzania and Zambia Based on Satellite Remote Sensing', kkr. 2.100.

1994-2001:  'Centre for Research on Sustainable Agriculture in Semi-Arid Africa' (SASA), et tværfagligt forsknings initiativ i samarbejde med Center for Udviklingsforskning, RUC og KVL financieret af ‘Det Strategiske Møljøforsknings Program': 14.000 kkr.
Mere info: http://info.au.dk/smp/smp_dk/ProgrammetsCentre/c08/c082/sasa94uk.pdf

1998-2007: Danish University Concortia on Environment and Development' (DUCED) med specifikt fokus på Sustainable Land Use and Natural Resource Management' (SLUSE), i samarbejde med KVL, KU og RUC.
Financieret af Danced/Danida: 1998-2000, 19.000 kkr.; 2000-2007, 25.000 kkr.

2006-2007: Deltager I forskningsprojektet "Sustainable Resource use or Imminent Collapse? Climate, livelihoods and production in the Southwest Pacific" (CLIP), et Galathea 3 relateret projekt med fokus på tre øer I Salomonøerne. Financieret igennem diverse fonde:, ca. 4.500 kkr.

2007-2008 Deltager i ansøgning om 'seed-funding' til etablering af et tvær fakultært uddannelses initiativ 'Global Environmental Governance-uddannelsen (GEG)'. Bevilliget fra fusion-pulljen ved KU: 290 kkr.

2009-2015: Deltager i projektet ‘Impacts of climate change on water resources and agriculture - and adaptation strategies in Tanzania’ (CLIVET). Partnere i Danmark: GEUS, DMI, DGG - UC. Partnere i Tanzania: IRA/UDSM, WRED/UDSM, TMA. Især involveret i WP3 på ’Analysing climate change impacts and devising adaptation options in the agricultural sector’, inkl. Med-vejleder af en TZ - ph.d. - studerende fra IRA/USDM. Projektet havde hovedfokus på Great Ruaha River Basin.

Nuværende finansiering omfatter en EU-finansieret (RurbanAfrica) og tre FFU -finansierede projekter (
YEMP, RUCROP, RUT), hvoraf to forvaltes af TBT og udgør 4,8 mill. kr. til IGN.
For mere info om forskningsprojekter se:
http://ign.ku.dk/english/research/geography/environment-society-developing-countries/research-projects/Vejledning

Vejledning af/mentor for 7 adjunkter ved geografi som en del af deres pædagogiske uddannelsen ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ekstern censor i bedømmelsen af et adjunkt-pædagogikumforløb.
Vejleder for mere end 20 afsluttede specialeforløb og 2 PhD-forløb; pt vejleder for 4 PhD-studerende fra Danmark og Tanzania.

Uddannelse

PhD

ID: 8794