Torben Birch-Thomsen

Torben Birch-Thomsen

Lektor

Medlem af:

  Arbejdsplads
  Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
  Sektion for Geografi
  Københavns Universitet

  Øster Voldgade 10, 1350 København K
  Telefon: 3532 2570 (direkte), 3532 2500 (omstilling)
  Fax: 3532 2501
  E-post: tbt@ign.ku.dk

  Personlige data og uddannelse

  1988 Cand. scient. i geografi, Københavns Universitet, november
  1994 Lic. Scient. (PhD) i geografi, Geografisk Institut, Københavns Universitet (GIKU),

  Ansættelser
  1989: ½ års stipendium til udarbejdelse af artikel samt forberedelse af licentiat (PhD) ansøgning ved GIKU.
  Studie-stipendium og rejse legat fra Nordisk Afrika Institut (NAI), Uppsala, Sverige.
  Undervisningsassistent ved Center for Afrika Studier (CAS), Københavns Universitet
  1990-92 Lic. Scient (PhD)-stipendiat ved GIKU.
  1993-95 Lektorvikar ved GIKU.
  1994-96 Estern lektor ved CAS, KU.
  1996-97 Adjunkt ved Institut for Geografi og Internationale Studier, Roskilde Universitets Center (RUC).
  1997 Lektor ved GIKU/IGGKU.
  2002 Projectleder for DUCED SLUSE (June-November).
  2004 Udpeget som mentor og pædagogisk vejleder ved adjunktpædagogikum ved det Naturvidenskabelige Fakultet (SCIENCE), KU.

  Faglige aktiviteter
  Forskningsområde: Miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser af ændret/intensiveret arealanvendelse. Senest har forskningen været fokuseret på relationerne mellem levebrødsstrategier i landdistrikter, landbrugssystemer og ændringer i araelanvendelse, samt land-by relationer med reference til det øst-, vest- og sydlige Afrika samt Oceanien (sidst nævnte ifb.m. Galathea3 expeditionen, 2006).
  Yderligere forskning har været:
  - i relation til introduktion af nye teknologier (med fokus på dyretrækkraft) i landbrugssystemer i troperne, herunder evaluering af arealanvendelse og naturressourcer (PhD)
  - om små øsamfunds sårbarhed over for klimaforandringer, forskning udført i Salomonøerne relateret til Galathea3-ekspeditionen.


  1989-2020 Har deltaget med såvel mundtlige som skriftlige (posters) præsentation ved mere end 50 internationale konferenser, workshops, seminarer og PhD-kurser i Europa, østlige og sydlige Afrika samt sydøst Asien.

  1990-2001 Medlem af redaktionen af Geografisk Orientering, som udgives seks gange om året af Geografforbundet,

  1992-2000 Projekt administrator for det Danida financierede ENRECA projekt ‘Agricultural and Ecological Consequences of Deforestation and Afforestation in Tanzania and Zambia Based on Satellite Remote Sensing'.

  1996-1999 Medlem af bestyrelsen i de tværvaglige forsknings projekt 'Centre for Research on Sustainable Agriculture in Semi-Arid Africa' (SASA).

  1998-2020 Formand i 8 PhD bedømmelseskommitte'er ved Geografi under det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet; ekstern censor for en PhD-afhandling på Mzumbe University, Tanzania.

  1998-2007 Medlem af DUCED SLUSE's (Danish University Consortium for Environment and Development - Sustainable land use and natural resource management) bestyrelse som repræsentant for Københavns Universitet - juni-november udpeget som vikarierende-direktør for DUCED-SLUSE.

  2000-2006 Medlem af Netværk for Jordbrugsrelateret Ulandsforskning's bestyrelsen som repræsentant for Københavns Universitet, 2000-06 - i 2006 som næstformand.

  2001 Udpeget som censor ved master uddannelsen ‘Masters Programme in Environment and Development' ved ‘Centre for Environment & Development' (CEAD), University of Natal/Pietermaritzburg, Sydafrika.

  2002-2005 Deltager i Styregruppen for SACUDE SLUSE (Southern African Consortium of Universities for Environment and Development - Sustainable Land use) projektet.

  2012- fungeret som ekstern censor på MSc. afhandlinger ved Rhodes University, Grahamstown, Sydafrika.

  Feltarbejde
  Forsknings relateret:
  1987-2020: mere end 40 feltarbejds perioder af varighed fra 1-12 uger i Tanzania, Zambia, Ghana, Mali, Sydafrika, Salomonøerne.

  Uddannelses relateret:

  1997 Medarrrangør af hovedfagskursus for geografer i Sarawak, Malaysia.

  1999-2013: 16 feltperioder relateret til forberedelse og afholdelse af feltkurser i det sydlige Afrika (Sydafrika, Botswana og Swaziland) relateret til SLUSE uddannelsesprojektet (se ‘funding' nedenfor).

  1998-2020: 9 fieldperioder relateret til forberedelse og afholdelse af feltkurser i sydøst Asien (Malaysia, Thailand og Cambodia) relateret til SLUSE uddannelsesprojektet.

  2014 Arrrangør af hovedfagskursus for geografer i Morogoro, Tanzania.

  Funding

  1990-2000 Danida financieret ENRECA (Enhancement of Research Capacity) projekt ‘Agricultural and Ecological Consequences of Deforestation and Afforestation in Tanzania and Zambia Based on Satellite Remote Sensing', kkr. 2.100.

  1994-2001:  'Centre for Research on Sustainable Agriculture in Semi-Arid Africa' (SASA), et tværfagligt forsknings initiativ i samarbejde med Center for Udviklingsforskning, RUC og KVL financieret af ‘Det Strategiske Møljøforsknings Program': 14.000 kkr.
  Mere info: http://info.au.dk/smp/smp_dk/ProgrammetsCentre/c08/c082/sasa94uk.pdf

  1998-2007: Danish University Concortia on Environment and Development' (DUCED) med specifikt fokus på Sustainable Land Use and Natural Resource Management' (SLUSE), i samarbejde med KVL, KU og RUC. For yderligere information om SLUSE see www.sluse.dk.
  Financieret af Danced/Danida: 1998-2000, 19.000 kkr.; 2000-2007, 25.000 kkr.

  2006-2007: Deltager I forskningsprojektet "Sustainable Resource use or Imminent Collapse? Climate, livelihoods and production in the Southwest Pacific" (CLIP), et Galathea 3 relateret projekt med fokus på tre øer I Salomonøerne. Financieret igennem diverse fonde:, ca. 4.500 kkr.
  (http://www.geogr.ku.dk/projects/lucc/clip/index.html).

  2007-2008 Deltager i ansøgning om 'seed-funding' til etablering af et tvær fakultært uddannelses initiativ 'Global Environmental Governance-uddannelsen (GEG)'. Bevilliget fra fusion-pulljen ved KU: 290 kkr.

  2009-2014: Deltager i projektet ‘Impacts of climate change on water resources and agriculture - and adaptation strategies in Tanzania’ (CLIVET). Partnere i Danmark: GEUS, DMI, DGG - UC. Partnere i Tanzania: IRA/UDSM, WRED/UDSM, TMA. Især involveret i WP3 på ’Analysing climate change impacts and devising adaptation options in the agricultural sector’, inkl. Med-vejleder af en TZ - ph.d. - studerende fra IRA/USDM. Projektet havde hovedfokus på Great Ruaha River Basin.
  http://www.geus.dk/DK/int_devel_projects/Sider/int_tz03-dk.aspx.

  2009-13: Deltager i projektet ‘Youth and employment: the role of entrepreneurship in African economies’ (YEMP) med deltagelse af partnere fra Ghana, Zambia and Uganda. Daske partnere var DGG/UC and CBS – se https://ign.ku.dk/yemp/.

  2010-15: Koordinator for DGNRM's deltagelse i det DANIDA financierede forskningsprojekt (DGNRM: 2,1 mill. DKK; Total projekt: 4,9 mill DKK) ‘Rural-Urban Complementarities for the Reduction of Poverty - Identifying the Contribution of Savings and Credit Facilities’ (RUCROP) med partner og projektledelse ved Sokoine Agricultural University, Tanzania – se https://ign.ku.dk/rucrop/.

  2012-16: Deltager i projektet ‘RurbanAfrica - African Rural-City Connections’, et EU-financieret forskningsprojekt (via det syvende ramme program) med projektledelse ved IGNRM med deltaglese af 10 partnere fra EU og øst, central og vest Afrika – var specifict involveret i forskning i Tanzania og relateret til WP2 om ‘Rural livelihoods, income diversification and mobility’. https://rurbanafrica.ku.dk/.

  2015-18: Deltager i det internatiionale projekt ‘Long Term Livelihood Change in Tanzania‘, financieret af 'ESRC/DfID growth research programme: ES/L012413/2'. Projekt hjemmeside: http://livelihoodchangeta.wixsite.com/tanzania

  2015-21: Koordinator for DGNRM's deltagelse i det DANIDA financierede forskningsprojekt (DGNRM: 2,3 mill. DKK; Total projekt: 4,9 mill DKK) ‘Rural-Urban Transformation: Governance, Mobility, and Economic Dynamics, in Emerging Urban Centres for Poverty Reduction’ (RUT) projektledelse ved  Department of Agricultural Economics and Agribusiness, Sokoine University of Agriculture, Tanzania. Projekt hjemmeside: https://ign.ku.dk/rut/

  2022-27: Coordinator and PI of the DANIDA funded research project (DGNRM: 5,5 mill. DKK; Total project: 12 mill DKK) ‘The role of rural-urban linkages for enhanced climate resilience in rural Tanzania’ (RUL4CLI) including partners from Institute of Resource Assessment & Centre for Climate Change Studies, University of Dar es Salaam, and the Climate Change Group at International Institute for Environment and Development (IIED). https://ign.ku.dk/english/rul4cli/

  For mere info om forskningsprojekter se:
  https://ign.ku.dk/english/research/geography/environment-society-developing-countries/


  Vejledning

  Vejledning af/mentor for 12 adjunkter ved geografi som en del af deres pædagogiske uddannelsen ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ekstern censor i bedømmelsen af 7 adjunkt-pædagogikumforløb.
  Vejleder for mere end 23 afsluttede specialeforløb og 3 PhD-forløb i Danmark og Tanzania.

  Uddannelse

  PhD

  ID: 8794