Tobias Liebetrau

Tobias Liebetrau

Forsker

Medlem af:

  Min aktuelle forskning dækker fire hovedområder

   

  Cybersikkerhed

  Jeg forsker i, hvordan vi kan forstå cybersikkerhed som politisk, strategisk og økonomisk fænomen. Jeg arbejder med at analysere de politiske, strategiske og organisatoriske spændingerne mellem forsvar, efterretning og angreb i en cybersikkerhedskontekst, herunder gråzone- og hybridkonflikt. Derudover undersøger jeg, hvilken rolle EU og private virksomheder spiller i det danske og europæiske arbejde med cybersikkerhed.

   

  Stormagtsrivalisering og teknologiudvikling

  Jeg afdækker i min forskning, hvordan den tiltagende stormagtsrivalisering udspiller sig som en kort- og langsigtet teknologikonkurrence med politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Jeg fokuserer på, hvordan udvikling og implementering af digitale teknologier og infrastrukturer – såsom 5G, AI og cloud – påvirker den strategiske forståelse af sikkerhed, krig og suverænitet, herunder særligt begreberne teknologisk og digital suverænitet.

   

  Big Tech i international politik

  Jeg arbejder med at begrebsliggøre den rolle store tech-virksomheder spiller i international politik. Jeg fokuserer særligt på, hvilken type aktører store tech-virksomheder er, hvilken type magt de har, og hvordan de arbejder med og mod stater.

   

  Maritime infrastrukturer  

  Jeg er ansvarlig for en workpage på det Velux Fond finansierede projektet Ocean Infrastructures. I projektet undersøger en tværdisciplinær forskningsgruppe, hvordan havene styres i dag. Med fokus på undervandsinfrastrukturer, skibsfart og katastrofeberedskab udvikler gruppen en ny forståelse af global havpolitik. Jeg arbejder både med at forstå kritisk maritim infrastrukturbeskyttelse bredt set og beskyttelse af undervandsinfrastrukturer mere specifikt. 

   

   

   

  ID: 143262149