Tina Kramer

Tina Kramer

Postdoc

Aktuel forskning

Ph.d. projekt: Fokus på kliniske vejlederes kompetenceprofil - feltforskning i interprofessionelle og tværsektorielle koncepter for sundhedsuddannelserne

Sundhedsvæsenet er udfordret af differentiering mellem professionelle, enheder og sektorer, samtidig med at øget sammenhæng i patient-/ borgerforløb stilles som centralt krav. Udfordringerne til sundhedsvæsenet kommer til udtryk, når professionelle påpeger mangler i samarbejdet, og patienterne giver udtryk for usikkerhed på, om de får den rette behandling. I de etnografiske studier følges et igangværende studieforløbsprojekt for sundhedsuddannelserne, som har til hensigt at imødekomme sundhedsvæsenets aktuelle udfordringer.

Den forskningsfaglige målsætning er at undersøge kliniske vejlederes praktiske kompetenceprofil i realtion til organisatoriske krav om udviking af interprofessionelle og tværsektorielle samarbejdskompetencer. Perspektivet er at bidrage med empiriske professions- og praksisnære analyser, samt bidrage med ny viden om kompetence- og organisationsudvikling i forhold til sammenhængende patient-/ borgerforløb.

Vejleder: Karen Borgnakke, Professor, Afdeling for pædagogik.

Projektperiode: Marts 2015 - august 2018.

Tilknyttet forskningsgruppen Innovative læringskontekster.

ID: 151917734