Tim Flohr Sørensen

Tim Flohr Sørensen

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg er en reaktionær arkæolog, hvis primære forskning er samtidsarkæologisk og teoretisk. Jeg er især interesseret i at bore mig dybt ned i overfladen, og undersøge arkæologiske udfordringer, som altid presser sig på inden for denne faglighed. Min forskning kan derfor på ingen måde karakteriseres som banebrydende, innovativ, original, nytænkende, avantgarde eller skelsættende. Jeg søger snarere at holde fast i de spørgsmål, som har præget arkæologien siden sin oprindelse i 1800-tallet: hvordan forholder arkæologien sig til det faktum, at dens kildemateriale altid er karakteriseret ved en vis grad af forsvinding, ved fragmentation og ved uklarheder?

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning fokuserer på arkæologiske de/formationsprocesser på kirkegårde og i forskellige moderne ruiner, herunder forfaldne beboelsesejendomme, militæranlæg og industrivirksomheder.

 

Jeg fokuserer især på undselige objekter, som synes kulturhistorisk ubetydelige og som er socialt impotente eller meningsløse, men som ikke desto mindre er tilstede; objekter som ellers tilsidesættes som irrelevante eller uden kontekst og som ikke synes at have nogen informationsværdi. Målet er således at forsøge at beskrive en arkæologi, der kan give rum for tilfældige objekters tilstedeværelse. Til dette formål afsøger jeg repræsentationsformer, som ikke sigter til systematisk, objektiv dokumentation, men accepterer at tilfældige observationer nødvendigvis må bero på frie, subjektive fabuleringer.

 

Dette arbejde har ledt til oprettelsen af Centrum for Frie Fabuleringer over Tilfældige Iagttagelser. Centeret er et ufinansieret netværk af forskere, som har en interesse i at dyrke det ydmyge, det oversete og det, som leder tankerne på afveje. Det er hensigten at gå op opdagelse i de negligerede, undselige fænomeners topografi ved at forfølge disse uplanlagte spor uden forudgående hypotese. Tøven og tvivl er centerets primære metoder.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i teoretiske kurser på BA- og KA-niveau, og indgår i en bred vifte af andre kurser på begge uddannelsesniveauer.

Jeg vejleder gerne BA-projekter og KA-specialer i de følgende perioder og emner:

 • nyere tid og samtid
 • tidlig- og mellemneolitikum
 • ældre bronzealder
 • død og begravelse
 • materialitetsstudier
 • arkæologisk teori
 • landskabsstudier og arkitektur
 • samtidsarkæologi og kulturarv
 • ruiner og forfald
 • emotioner, affekt, atmosfære, sanserne
 • tid, temporalitet og kronologi

 

Ph.d.-projekter

Hovedvejleder for:

 • Sandie Holst (Nationalmuseet og Københavns Universitet)
 • Stefanie Langaa Jensen (Museum Sydøstdanmark og Københavns Universitet)

Afsluttede bivejledninger

 • Mathias Christiansen Broch (Holstebro Museum og Københavns Universitet)
 • Anna Severine Beck (Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet)
 • Pernille Desirée Peiter Pantmann (Museum Nordsjælland og Københavns Universitet)
 • Julie de Vos (Aarhus Universitet)
 • Trine Borake (Museum Vestsjælland og Aarhus Universitet)
 • Linda Boye (Kroppedal Museum og Københavns Universitet)
 • Sebastian Becker (University of Cambridge).

ID: 101367240