Thor Grundtvig Theander

Thor Grundtvig Theander

Professor

Medlem af:

  • CMP-BIOENGINEERING

English CV

Adresse

Søfrydsvej 10, 2670 Greve

E-mail: thor@sund.ku.dk, telefon 28757675

 

Narrativ beskrivelse

Thor Theander begyndte at forske i malaria i 1980, medens han studerede medicin på Københavns Universitet. Efter lægeeksamen i 1982 arbejdede han 1½ år som reservelæge på hospitaler i København, indtil han i 1983 blev ansat i en forskningsstilling på Rigshospitalets afdeling for infektionssygdomme (Epidemiafdelingen). På Epidemiafdelingen forskede Thor Theander i, hvordan immunsystemets celler fungerede hos patienter, der blev indlagt i afdelingen efter at være blevet smittet i udlandet.  Det blev dog hurtigt klart for Thor Theander, at malariaforskning ikke kun kan baseres på laboratorieforsøg og turistmalaria, og han etablerede derfor omfattende forskningssamarbejder med forskere i først Sudan og siden Ghana. Disse projekter blev støttet af Danidas forskningsbistandsprogram, og som led i de konkrete forskningsprojekter blev en række afrikanske forskere uddannet i danske ph.d.-programmer. Thor Theander har således været vejleder for mere end 35 ph.d.-studerende, hvoraf cirka halvdelen har været fra Afrika. Igennem 15 år fulgtes malaria situationen i en landsby på den sudanesiske savanne, og gennem disse studier blev der gjort flere vigtige opdagelser, der beskrev forholdet mellem vært (mennesket) og parasitten under malariainfektioner. Der blev også opbygget en større forskningsgruppe til studiet af en anden vigtig tropesygdom, leishmaniasis, hvor interaktionen mellem denne parasit og immunsystemet blev beskrevet. I anerkendelse af sin indsats i Sudan blev Thor Theander i 1998 tildelt titlen som professor ved University of Khartoum. Den politiske situation i Sudan forværredes imidlertid, og i slutningen af 1990’erne blev det vanskeligt at opretholde forskningsaktiviteterne i landet.  Danske malariaforskere havde længe arbejdet i Tanzania, og på baggrund af dette arbejde var Thor Theander i 2000 en af drivkræfterne bag etableringen af Joint Malaria Programme (JMP), og han har siden siddet i styringsgruppen for dette samarbejde mellem forskere fra Tanzania, Danmark, Storbritannien, Holland og USA. JMP har en stor portefølje af forskningsprojekter, og der er etableret en forskningsinfrastruktur, som inkluderer flere forskningscentre med tilhørende laboratorier i det nordlige Tanzania.     

 

I 1988 blev Thor Theander ansat på Københavns Universitet og begyndte at opbygge en større forskningsgruppe. I samarbejde med forskere på Rigshospitalet og senere Statens Serum Institut etableredes Center for Medicinsk Parasitologi (CMP), der nu er placeret på det gamle Kommune Hospital og med sine ca. 80 medarbejdere er blandt de største malariaforskningsgrupper i verden. Thor Theander har publiceret mere end 270 artikler i internationale tidsskrifter. Citationsanalyse foretaget Januar 2018 (Google Scholar Citation) viser, at disse artikler er citeret 15.834 gange, og at Thor Theanders H-index er 68. Thor G. Theander modtog i 2015 Kirsten og Freddy Johansens Lægevidenskabelige pris på 1.5 millioner Dkr.

 

Thor Theanders forskning er rettet mod en familie af proteiner, der udtrykkes på overfladen af malariainficerede røde blodlegemer, og som medierer binding af de røde blodlegemer til receptorer i karbanen. Denne binding sikrer, at de røde blodlegemer, som malariaparasitterne gemmer sig i, ikke med blodstrømmen filtreres gennem milten som normale røde blodlegemer gør. Det er essentielt for malariaparasittens overlevelse, at det røde blodlegeme den gemmer sig i klæber sig fast i på karvæggen og ikke føres til milten, hvor defekte/inficerede røde blodlegemer bliver destrueret. Binding af parasitter i til karrene i organer som hjerne og moderkagen er en vigtig årsag til, at mange udvikler alvorlig og livstruende malaria, og at omkring 700.000 mennesker årligt dør af malaria. Sammen med Ali Salanti opdagede Thor Theander i 2003 det protein, der er ansvarlig for bindingen af malariainficerede røde blodlegemer i moderkagen. Denne opdagelse har været grundlaget for udvikling af en vaccine, der kan beskytte gravide mod malaria, og er ved sat blive undersøgt i kliniske test i mennesker senere i år. Det har vist sig, at dette malaria protein også binder sig til de fleste typer af kræftceller. Denne opdagelse har medført, at forskningsgruppen nu arbejder med at udvikle nye kræftmidler og nye metoder til at diagnosticere at kræft.  

 

Siden 2003 har Thor Theander sammen med Thomas Lavssten arbejdet på, at identificere de parasitproteiner, der er ansvarlige for alvorlig malaria (hjernemalaria) hos afrikanske børn. Først identificerede Thor Theander en gruppe af proteiner som vigtige, og siden, efter flere års omfattende arbejde med at klassificere protein familien ved hjælp af sekvensanalyse, kunne man i 2012 karakterisere proteinerne mere specifikt. På basis af disse opdagelser identificerede Thor Theander i 2013 den receptor (endotel receptor for protein C (EPCR)) som de malariainficerede røde blodlegemer binder sig til i karvæggen ved alvorlig malaria. I år har gruppen publiceret den molekylære struktur af interaktionen mellem parasitproteinet og EPCR. Disse fund kan få afgørende betydning for bestræbelserne for at bekæmpe malaria dødeligheden. Dr. Rick Fairhurst, en ledende malariaforsker fra National Institute for Health (NIH), USA, udtrykte det således i en kommentar: “The recent discovery of EPCR as a receptor for PfEMP1, and these latest findings lay the groundwork for answering these and related questions in an effort to render malaria a non-lethal disease in Africa. In summary, (the work) have significantly advanced our understanding of malaria pathogenesis and immunity in way that will undoubtedly re-energize efforts to produce PfEMP1-based vaccines for severe childhood malaria. Importantly, they also provide yet another example of how international collaborations are highly effective in making impactful discoveries” (Fairhurst: PfEMP1’s Magical Embrace of EPCR. Cell Press http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2014.12.010)

                      

Uddannelse

1963-1971: Folkeskole Snekkersten Skole 

1971-1975: Real- og gymnasieskole. Matematisk fysisk student fra Helsingør Gymnasium.

1975-1982: Medicinstudie på Københavns Universitet. Cand. med. 1982. 

1988: Autorisation til selvstændigt virke som læge fra Sundhedsstyrelsen.  

1992: Dr. med. fra Københavns Universitet. 

 

Nuværende ansættelse 

Professor i Parasitologi and International Sundhed, Københavns Universitet. Leder af Center for Medicinsk Parasitologi. Vice-institutleder ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi. 

 

Ansættelser

1982-1983       Reservelæge på medicinske og infektionsmedicinske afdelinger 

1983-1987         Klinisk assistent, Epidemiafdeling M, Rigshospitalet 

1987-1988      Reservelæge på kirurgisk afdeling C, Rigshospitalet

1988-1992      Adjunkt, Institut for Medicinsk Mikrobiologi, Københavns Universitet 

1992-2004   Lektor, Institut for Medicinsk Mikrobiolog og Immunologi

1998-2008    Leder, Forskerskolen for International Sundhed, Københavns Universitet             

2004                Professor, Institut for Medicinsk Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet.

Uddannelse

læge, dr.med

ID: 11256