Thor Grünbaum

Thor Grünbaum

Lektor

Primære forskningsområder

For my English webpage: https://mcc.ku.dk/staff/philosophy/?pure=en/persons/76477

  • Intentionelle handlinger: viden, intentioner, kontrol
  • Fri vilje og moralsk ansvar
  • Bevidsthed: kognitive og ikke-kognitive modeller
  • Selv-bevidsthed
  • Psykologiske begreber og (neuro-)videnskabelige forklaringer
  • Kognitionsvidenskabernes filosofi
  • AI og forklaring

Jeg leder den interdisciplinære forskningsgruppe CoInAct, sammen med forskere fra Psykologi og Neurovidenskab. Link til forskningsgruppen: https://psychology.ku.dk/coinact/

Du kan læse mere om et af mine igangværende forskningprojekter her:

Du kan høre mig snakke om bevidsthedsfilosofi her:

Jeg er involveret i flere tværvidenskabelige projekter med kognitionspsykologer, neurovidenskabsfolk og AI-forskere.

Hvis du er interesseret i at høre mere om min forskning, er du altid velkommen til at kontakte mig pr. email.

Er du studerende og interesseret i et eller flere af ovenstående emneområder, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Kontortid: Mandag til fredag (jeg er på mit kotor det meste af ugen, bare kig forbi mit kontor eller send mig en email først).

Helt generelt ved jeg noget om og kan vejlede i: bevidsthedsfilosofi og videnskabsfilosofi, samt udvalgte dele af erkendelseteori,  metafysik og sprogfilosofi.

ID: 976322