Thomas Werge

Thomas Werge

Klinisk Professor, Klinisk professor

Medlem af:

  • Psykiatri

Min forskning har fokus på, at forklare de biologiske årsager, som er medvirkende til udviklingen af svære psykiske lidelser, såsom skizofreni og autisme – Det er lidelser, som alle har både store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Fremadrettet kan denne viden give os værktøjer til, at stille mere personspecifikke diagnoser på psykiske lidelser. Endvidere vil det give et grundlag, til videreudviklingen af personlig medicin, som kan have en mere direkte effekt på lidelsen, og som giver færre bivirkninger sammenlignet med nuværende præparater. Gennem min forskning har jeg været med til, at oprette Dansk Psykiatrisk Biobank, der har til formål at indkredse de arvelige konstellationer for psykiske lidelser. Sammen med andre internationale forskningsgrupper har jeg fundet forandringer i arvemassen, som medvirker til, at nogle, men ikke alle mennesker, udvikler svære psykiske lidelser. Til dagligt er jeg PI og Co-PI på flere projekter som alle har til hensigt, at klarlægge årsagsbiologien for psykiske lidelser. Dette kræver et bredt tværfagligt samarbejde, hvor lidelserne undersøges på en række niveauer, fra gener og celler til befolkningskohorter, og fra fostertilværelse til patient.

ID: 34394780