Thomas Nord-Larsen

Thomas Nord-Larsen

Seniorforsker

Seniorforsker ved Skov & Landskab. Ansvarlig for Danmarks Skovstatistik og en række projekter relateret til træer og skovbevoksningers vækst og statistisk modellering. Specialiseret i skovtaksation og statistiske metoder i skovressource sampling og modellering.

ID: 6209700