Thomas Nord-Larsen

Thomas Nord-Larsen

Seniorforsker

Med en karriere dedikeret til skæringspunktet mellem skovøkologi, fjernmålingsteknologi og bæredygtig ressourceforvaltning er mit arbejde drevet af en passion for at forstå og bevare vores planets skove. Jeg viet min karriere til at udforske dynamikken i skovvækst, kulstofdynamik og bæredygtig levering af økosystemtjenester.

Forskningsinteresser

Mine primære forskningsinteresser ligger inden for:

  • Vurdering af skovressourcer: Udnyttelse af jordbaserede opgørelser og avanceret fjernmålingsteknologi til at forbedre vores forståelse af skovressourcer.
  • Kulstofdynamik: Undersøgelse af skovenes rolle i kulstofbinding og implikationerne for klimaændringer.
  • Bæredygtig skovforvaltning: Udvikling af strategier for skovforvaltning, der understøtter den bio-baserede økonomi, samtidig med at de kritiske økosystemtjenester bevares.

Vigtigste præstationer

  • Ledede betydningsfulde projekter som "Forests Fit For Future" og bidrog til at forbedre EU's klimapolitik gennem omkostningseffektiv kulstofbinding.
  • Banebrydende i anvendelsen af fjernmåling og statistiske analyser til fejlvurdering i skovinventeringsestimater, der skubber grænserne for traditionelle metoder.
  • Min dedikation til undervisning og vejledning af studerende er blevet anerkendt med fremragende studieanmeldelser, og flere af mine vejledte projekter er blevet tildelt "Årets projekt."
  • Som associeret redaktør for Canadian Journal of Forest Research og et værdsat medlem af forskellige videnskabelige komiteer bidrager jeg til fremskridtet inden for vores felt globalt.

Publikationer og bidrag

Med en h-indeks på 25 og over 72 peer-reviewed tidsskriftsartikler har mit arbejde bidraget væsentligt til det videnskabelige fællesskabs forståelse af skovekosystemer. Mit engagement i både videnskabelig ekspertise og praktiske anvendelser af forskning er tydeligt i min rolle i over 150 forskningsbidrag, herunder tekniske rapporter, bogkapitler og konferencebidrag.

Engagementer

Ud over akademiet engagerer jeg mig i offentlige og private rådgivningsroller og giver indsigt på nationalt og internationalt plan, herunder Miljøministeriet og EU FAO. Min ekspertise har også nået et bredere publikum gennem avisartikler og optrædener på national radio og tv, hvilket understreger skovenes betydning i vores dagligdag.

Kontakt

For samarbejde, konsultation eller yderligere diskussion om mit arbejde, er du velkommen til at kontakte mig.

ID: 6209700