Thomas Lundhede

Thomas Lundhede

Lektor

Siden foråret 2012 har jeg arbejdet som lektor på institut for Fødevare- og Naturresourceøkonomi. Jeg er forstkandidat (cand. Silv.) fra 2004 og fik i 2009 ph.d-graden i miljøøkonomi.

Min forskningsmæssige interesse fokuserer på de samfundsøkonomiske aspekter af naturressource-forvaltning. Dette indbærer anvendelse af en række præferenceafdæknings- og værdisætningsmetoder samt økonometrisk modellering af præferencedata.

I øjeblikket arbejder jeg primært med hvordan fremtidens biodiversitetsbeskyttelse kan sikres på basis af nuværende metoder og teorier bl.a. i relation til klimaforandringer, herunder hvordan samfundets præferencer for biodiversitet ændres hvis populationer eller habitater ændres som følge af ændret klima. Samtidig arbejder jeg også med prissætningsmekanismerne på det danske jagtlejemarked, hvor oplysninger om jagtleje kædes sammen med et jagtrevirs forskellige karakteristika.

Jeg har tidligere lavet flere præferenceafdæknings- og værdisætningsstudier af forskellige miljøgoder, herunder trafikstøj, rekreation i forbindelse med naturnær skovdrift, grundvandssikring, naturgenopretning og fritlevende vildt i den danske natur.

Mit arbejde laves i tilknytning til grundforskningscenteret ved navn Center for Macroecology and Evolution.

ID: 4230287