Thomas Lavstsen

Thomas Lavstsen

Lektor

  • Parasitology

    Blegdamsvej 3B, 2200 København N, Bygning: 07-11-55

    Telefon: +45 35 32 72 13

Medlem af:

  • DISCOVERY team

Primære forskningsområder

I mit team, Discovery-gruppen ved Center for Medicinsk Parasitologi, undersøger vi molekylære aspekter af samspillet mellem vært og parasit ved malaria-infektioner. Vi skaber ny viden for bedre at forstå malarias patogenese og arbejder på at udvikle nye behandlingsformer og vacciner mod malaria.

Vores arbejde har særlig fokuseret på den molekylære interaktion mellem malaria-parasitternes såkaldte PfEMP1 proteiner og receptorer i menneskets blodkar. Vi undersøger betydningen af ​​denne interaktion for malaria-patogenese og -immunitet, og arbejder på at udvikle en vaccine på basis af PfEMP1, der kan forhindre alvorlig malaria hos børn.


I malaria-endemiske områder dør en betydelig procentdel af børn af alvorlig malaria. Svære symptomer og dødsfald skyldes at Plasmodium falciparum-parasitter binder i stort tal til blodkarrene. Denne binding medieres af P. falciparum erythrocytmembranen protein 1 (PfEMP1) adhæsionsproteiner udtrykt på overfladen af ​​de inficerede røde blodlegemer. Ved at binde til humane receptorer på blodkarrene undgår parasitterne at strømme med blodet til gennem milten, hvor de ville blive ødelagt.

I malaria-endemiske områder udvikler folk immunitet mod malaria sygdom. Immunitet opstår som følge af infektion med parasitten ved at folk danner antistoffer, som ved efterfølgende infektioner blokerer interaktionen mellem PfEMP1 og receptorer på blodkarrene. For at undslippe antistof-genkendelse har parasitter gennem evolutionen udviklet et stort arsenal af meget forskellige PfEMP1 molekyler. Dog har de modsatrettede selektions-pres for diversifikation (for at undgå antistof-genkendelse) vs. konservering (for at bibeholde evnen til at binde humane receptorer) medført at alle parasitter har et ensartet repertoire af PfEMP1 med samme spredning af diversitet og receptor-bindings-kapaciteter (se Rask et al. 2010 og Smith et al 2013).

Særlige undergrupper af PfEMP1 kan således binde bestemte humane receptorer, og giver anledning til forskellige malaria syndromer. Vi har vist, at infektioner, der forårsager de mest alvorlige symptomer hos børn er forbundet med parasitter, der udtrykker de såkaldte gruppe A PfEMP1 (Lavstsen et al 2012) og som binder den humane receptor ”Endothel protein C receptor” (EPCR) (Turner et al 2013).

Vores afdækning af hvilke af parasitten og menneskets proteiner, der er involveret i alvorlige malaria har bragt et nyt perspektiv til malaria-forskningen med nye opmuntrende muligheder for

• udvikling af en vaccine mod malaria baseret på PfEMP1

• forståelse malaria immunitet og patogenese

• udvikling af supplerende behandlinger for at lindre symptomerne på alvorlig malaria


For yderligere information om vores arbejde på disse forskningsområder se: https://cmp.ku.dk/english/research/teamdiscovery/

ID: 12224