Thomas Just Sørensen

Thomas Just Sørensen

Professor

Lys og molekyler

Mine interesser og mit arbejdsområde spænder vidt, men en generel trend er, at der i så godt som alle mine projekter indgår lys og diskrete molekylære enheder. Med andre ord arbejder jeg med lys og med velkarakteriserede rene materialer. Materialer der enten kan være større enheder, bestående af molekyler og enkelte molekyler, i opløsning og isoleret på overflader.

Jeg arbejder på to fronter, dels grundvidenskabeligt med at forstå farvestoffer - enten organiske forbindelser eller lanthanidkomplekser. Dels højteknologisk, hvor lys og farvestoffer finder anvendelse danner grunlaget for ny teknologi.

Mit arbejde er finansieret af Carlsbergfondet, Villum Fonden samt Lundbeckfonden

Hvis du er interesteret i at lave et bachelor- eller specialeprojekt inden for disse emner så kontakt mig gerne. Der ligger altid flere mulige projekter i skuffen og der er måske også mulighed for at skræddersy et projekt til netop dig.

Primære forskningsområder

Organisk syntese • Lanthanidkemi • Lanthanid fotofysik • Tyndfilm • Fotofysik • Farvestoffer • UV-vis spektroskopi • Fluorescence spektroskopi • Elektrokemi • Røntgenreflektometri • Langmuir & Langmuir-Blodgett • MALDI-TOF massespektrometri • Bindings studier • TC-SPC målinger • Kvantekemiske beregninger • Bioimaging • Fluorescensteknology • Optiske sensorer

Mulige interessekonflikter

Bibeskæftigelse

Thomas Just Sørensen er stifter, ejer og rådgiver i firmaet FRS-systems (FRS-systems.com) der udvikler og sælger optiske sensorer.

Thomas Just Sørensen er stifter og ejer af KU-dyes, der laver og sælger farvestoffer.

ID: 9225