Thomas Habekost

Thomas Habekost

Professor

Træffetid: Tirsdage kl. 11:00-12:00

Syns- og opmærksomhedsforskning: eksperimentelle studier samt teoretisk modellering.

  • Kognitive deficits efter hjerneskade.
  • Testning af opmærksomhedsfunktion i kliniske og ikke-kliniske populationer

Aktuel forskning

  • Opmærksomhedstestning af forskellige neuropsykologiske populationer (ex. børn med ADHD)
  • Kognitive faktorer i fodbold

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning på BA, KA, samt ph.d.-niveau i:

  • Kognitionspsykologi
  • Neuropsykologi
  • Empiriske forskningsmetoder i kognitiv neurovidenskab
  • Klinisk psykologi med kognitiv eller neural vinkling
  • Bachelorprojekter og specialer inden for disse områder

ID: 11783