Thomas Günther-Pomorski

Thomas Günther-Pomorski

Professor

Flippasers molekylære identitet og funktion

En afgørende karakter ved eukaryote celler er, at de er kompartmentaliseret i organeller omsluttet af biologiske membraner. Et effektivt cellulært sorteringsapparat sikrer, at nyligt syntetiserede lipider og proteiner dirigeres hen til den struktur, hvor de hører hjemme. Flippaser er membranproteiner, der "flipper" lipider fra en side af en membran til en anden, en egenskab der har vist sig afgørende for den sekretoriske sorteringsmekanisme. Vores forskning sigter på at bestemme flippasers molekylære identitet samt forstå deres betydning for cellulær funktion.

 

ID: 9099036