Thomas Friborg

Thomas Friborg

Professor

Jeg forsker og underviser i naturgeografi med særligt forkus på klimatologi og hydrologi. Jeg har i mange år arbejdet med kulstof i form af CO2 og metan og de processer som styrer udvekslingen mellem økosystemer og atmosfæren. Herunder har jeg forsket i klimatiske feedback mekanismer i, Danmark, arktis og Vest Afrika, i naturlige og dyrkede økosystemer. De seneste år har jeg brugt droner i denne forskning, i et forsøg på at introducere nye metoder i forskningen omkring økosystemernes klima og drivhusgaspåvirkning og vandbalance. 

Jeg er også forskergruppeleder for Terrestrisk Økosystemanalyse.

ID: 12694